Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Rekonstrukcja Zdrowia jako KOMPLEKSOWY proces powrotu do zdrowia

rehabilitacja opole

Celem Rekonstrukcji Zdrowia jest pomoc osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach losowych, które doświadczyły uszczerbku na zdrowiu o charakterze głównie ortopedycznym.

Nasza oferta skierowana jest również do wszystkich, których stan zdrowia pogorszył się na skutek kontuzji czy chorób układu ruchu wpływających bezpośrednio oraz pośrednio na jakość i komfort życia.

Fundamentem Rekonstrukcji Zdrowia od zawsze było obiektywne określenie potrzeb osoby poszkodowanej poprzez przeprowadzenie szczegółowego Audytu Zdrowia, który stanowi podstawę dalszych działań naprawczych.

W ramach działań diagnostycznych składających się na kompleksowy Audyt Zdrowia poszkodowany analizowany jest pod katem:

  • stanu zdrowia fizycznego,
  • stanu zdrowia psychicznego,
  • potrzeb socjalnych,
  • oszacowania czasu potrzebnego do powrotu do zdrowia,
  • potrzeb finansowych niezbędnych do podjęcia leczenia,
  • określenia stopnia samodzielności,
  • określenia rzeczywistego stopnia niepełnosprawności,
  • oszacowania ryzyka braku powrotu do sprawności fizycznej lub psychicznej,
  • określenia stopnia zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
zespół rekonstrukcji zdrowia
kompleksowa obsługa pacjenta

Rekonstrukcja Zdrowia ma więc za zadanie zapewnienie opieki w pełnym spektrum działań pozytywnie wpływających na proces leczenia, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

Ważnym aspektem, który należy podkreślić, jest proces obsługi poszkodowanego, dzięki któremu może on uzyskać wsparcie adekwatne do swoich aktualnych potrzeb. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest dobór odpowiedniego zespołu. Pozwala to w sposób szybki i maksymalnie skoordynowany stworzyć plan działania, który umożliwi skoncentrowanie się na potrzebach osoby poszkodowanej, wpływających na jakość i warunki jego życia po wypadku.

Takie działanie jest możliwe dzięki ścisłemu powiązaniu wysoce wyspecjalizowanych lekarzy, terapeutów oraz opiekunów, co zapewnia interdyscyplinarną, w pełni profesjonalną, kompleksową pielęgnację i opiekę.

Sprawdź, co nas WYRÓŻNIA i dlaczego WARTO wybrać Centrum Rekonstrukcji Zdrowia