DIAGNOSTYKA I LECZENIE OSÓB PO WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH I INNYCH ZDARZENIACH LOSOWYCH

Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Rekonstrukcja Zdrowia jako KOMPLEKSOWY proces powrotu do zdrowia

rehabilitacja opole

Celem Rekonstrukcji Zdrowia jest pomoc osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych, które doświadczyły uszczerbku na zdrowiu o charakterze głównie ortopedycznym i neurologicznym. Diagnostyka stanu zdrowia i leczenie odbywają się w obiektywnych i mierzalnych warunkach.

Fundamentem Rekonstrukcji Zdrowia od zawsze było obiektywne określenie potrzeb osoby poszkodowanej poprzez przeprowadzenie szczegółowego Audytu Zdrowia, który stanowi podstawę dalszych działań naprawczych.

Diagnostyka oraz terapia w głównej mierze wspomagana jest przez roboty medyczne.

Rehabilitacja robotyczna daje możliwość kontroli efektów powrotu do zdrowia nie tylko w subiektywnym odczuciu pacjenta, ale też w postaci graficznego raportu o postępach.

Zaawansowane technologie oraz intensywny i precyzyjny trening zwiększając zaangażowanie pacjenta, wyróżniają się na tle tradycyjnej rehabilitacji.

W ramach działań diagnostycznych składających się na kompleksowy Audyt Zdrowia poszkodowany analizowany jest pod katem:

  • stanu zdrowia fizycznego,
  • stanu zdrowia psychicznego,
  • potrzeb socjalnych,
  • oszacowania czasu potrzebnego do powrotu do zdrowia,
  • potrzeb finansowych niezbędnych do podjęcia leczenia,
  • określenia stopnia samodzielności,
  • określenia rzeczywistego stopnia niepełnosprawności,
  • oszacowania ryzyka braku powrotu do sprawności fizycznej lub psychicznej,
  • określenia stopnia zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
zespół rekonstrukcji zdrowia
kompleksowa obsługa pacjenta

Rekonstrukcja Zdrowia ma więc za zadanie zapewnienie opieki w pełnym spektrum działań pozytywnie wpływających na proces leczenia, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

Ważnym aspektem naszej pracy jest kompleksowość opieki nad poszkodowanym w całym okresie od diagnostyki po leczenie. Dzięki temu może on uzyskać wsparcie adekwatne do swoich aktualnych potrzeb. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest dobór odpowiedniego zespołu. Pozwala to w sposób szybki i maksymalnie skoordynowany stworzyć plan działania. To umożliwi poszkodowanemu skoncentrowanie się na swoich potrzebach, wpływających na jakość i warunki jego życia po wypadku.

Realizacja tych założeń jest możliwa dzięki ścisłemu powiązaniu wysoce wyspecjalizowanych lekarzy, terapeutów oraz opiekunów. Zapewnia to interdyscyplinarną, w pełni profesjonalną, kompleksową pielęgnację i opiekę.

Produktem dedykowanym dla osób po wypadku komunikacyjnym czy innym zdarzeniu losowym jest Raport Reintegra.

Jest to kompleksowa opinia o stanie zdrowia i funkcjonowania w postaci dokumentu diagnostycznego opartego na standardzie ICF.

Pokazując aktualny stan zdrowia, jednocześnie określa cele rehabilitacyjne i dalsze kroki w leczeniu.

Diagnostyka i leczenie po wypadku komunikacyjnym

Sprawdź, co nas WYRÓŻNIA i dlaczego WARTO wybrać Centrum Rekonstrukcji Zdrowia