Wsparcie psychologiczne

Osoba poszkodowana w wypadku lub w wyniku zdarzenia losowego doznaje nie tylko urazu fizycznego, ale również psychicznego. W jednej chwili zmienia się sytuacja życiowa jego i jego bliskich.

Przeważnie rozpoczyna się długi proces leczenia, walki o powrót do samodzielności i rekonstrukcji zdrowia. Leczenie i rehabilitacja wymagają czasu, zaangażowania, wysiłku i determinacji ze strony poszkodowanego i jego najbliższych. Często nie radzi on sobie nie tylko ze swoją niepełnosprawnością, ale też poczuciem bycia ciężarem dla swoich bliskich. Członkowie rodziny również potrzebują wsparcia w zakresie zrozumienia swojej roli i zmian, jakie zaszły w ich życiu.

pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w wypadku i ich rodzin

CELE pomocy psychologicznej

 • Przyspieszenie procesu leczenia, aby móc jak najszybciej powrócić do "normalnego" życia.
 • Zrozumienie objawów i analiza sytuacji, w jakiej się znalazł poszkodowany i jego rodzina.
 • Wytyczenie nowych możliwości, celów i planów na przyszłość.
 • Ocena trudności funkcjonowania osoby, która doświadczyła zagrożenia życia, utraty zdrowia lub utraty bliskiej osoby.
 • Sporządzenie opinii na temat psychologicznych skutków zdarzenia (Raport Reintegra).
 • Pomoc w radzeniu sobie z doświadczeniem traumy i/lub doświadczanych trudności.

Jak ROZUMIEMY pomoc psychologiczną

 • Konsultacje indywidualne.
 • Warsztaty terapeutyczne.
 • Badania i testy umożliwiające oszacowanie jakości zdrowia psychicznego.
 • Diagnoza poziomu stresu, trudności psychicznych, obniżonych funkcji poznawczych dla codziennego życia osoby poszkodowanej.
 • Sformułowanie opinii o stanie zdrowia psychicznego.
 • Rokowania i zlecenia do rehabilitacji funkcji poznawczych i/lub terapii psychologicznej.