Reintegracja

Pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie

Usługa, którą proponujemy, jest skierowana do osób, które na skutek wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą pracować w swoim zawodzie, a są zainteresowane zmianą swojego statusu oraz zależy im na powrocie do aktywności zawodowej.  Dobierzemy takiej osobie doradcę zawodowego, który dokona analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności kandydata, zainteresowań oraz przygotuje indywidualny plan powrotu do pracy, w tym optymalnej ścieżki szkoleń.

powrót na rynek pracy po wypadku