Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak zarejestrować się na wizytę w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia?

OSOBIŚCIE W REJESTRACJI

 Centrum Rekonstrukcji Zrowia

TELEFONICZNIE

+48 600 939 997

Jak przygotować się do wizyty?

Aby jak najlepiej wykorzystać wizytę u lekarza bądź fizjoterapeuty, należy się do niej odpowiednio przygotować. Oto kilka wskazówek:

 • Zabierz ze sobą informacje o swoim stanie zdrowia, ewentualnych alergiach i wszelkich chorobach (zwłaszcza przewlekłych): historię choroby, wyniki badań, skierowania, recepty.
 • Opisz swoje objawy i dolegliwości, takie jak bóle, drętwienia i inne niepokojące odczucia.
 • Przypomnij sobie, jakie ćwiczenia lub leki były stosowane wcześniej i czy przyniosły one poprawę.
 • Pamiętaj o higienie osobistej, przed wizytą umyj całe ciało.
 • Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby, powiedz o tym swojemu fizjoterapeucie lub lekarzowi.
 • Przygotuj pytania, które chcesz zadać, aby uzyskać jak najwięcej informacji i wsparcia.
 • Na wizytę u fizjoterapeuty zabierz wygodne ubranie, które umożliwi Ci swobodne ruchy, np. buty z białym spodem (bieżnikiem), luźne spodnie i koszulkę z krótkim rękawem.

Przygotowując się do wizyty u fizjoterapeuty, pomagasz mu w postawieniu właściwej diagnozy i uzyskaniu jak najlepszej opieki. W ten sposób możesz również zwiększyć swoje szanse na szybki powrót do zdrowia.

Jak przebiega diagnostyka na urządzeniach pomiarowych? Jak mam się przygotować?

Diagnostyka na urządzeniach może przebiegać w różny sposób w zależności od typu urządzenia i celu diagnostyki. Oto kilka ogólnych kroków, które mogą wchodzić w skład procesu diagnostycznego:

 • Przygotowanie: Wymagane jest odpowiednie ubranie sportowe nieograniczające ruchów oraz obuwie z białą podeszwą.
 • Wizyta u fizjoterapeuty: Na początku specjalista zbierze informacje na temat Twoich objawów i historii medycznej. Następnie przeprowadzi serię testów i pomiarów z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń medycznych.
 • Testy i pomiary: mogą obejmować mierzenie ruchomości stawów, siły mięśni, równowagi i koordynacji.
 • Analiza wyników: Fizjoterapeuta analizuje wyniki pomiarów i testów, aby określić, czy istnieją nieprawidłowości w funkcjonowaniu ciała.
 • Raport z wynikami: Po zakończeniu diagnostyki fizjoterapeuta przedstawi Ci raport z wynikami, który opisuje wyniki testów i pomiarów oraz wnioski, które wyciągnął na ich podstawie.

Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji specjalisty i być gotowym do odpowiedzi na pytania na temat swojego stanu zdrowia i objawów, których doświadczasz. Warto też zabrać ze sobą wszystkie ważne informacje medyczne, takie jak wyniki badań i informacje o przyjmowanych lekach, aby ułatwić fizjoterapeucie postawienie właściwej diagnozy. Ponadto, jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania, powiedz o nich przed wizytą.

Jak przebiega konsultacja fizjoterapeutyczna?

Standardowa konsultacja fizjoterapeutyczna składa się z kilku etapów:

 • Wstępny wywiad: fizjoterapeuta zbiera informacje na temat historii zdrowia Pacjenta, jego obecnych dolegliwości, stylu życia i oczekiwań dotyczących leczenia.
 • Ocena: fizjoterapeuta przeprowadza ocenę fizyczną, aby ustalić przyczynę problemu i określić najlepszy plan leczenia. Może to obejmować wykonywanie ruchów, mierzenie siły i ruchomości, ocenę postawy i inne testy.
 • Jeśli to konieczne wykonywana jest diagnostyka szczegółowa: na podstawie jej wyników, fizjoterapeuta diagnozuje problem, potwierdza wcześniejsze ustalenia o stanie zdrowia i określa cele leczenia.

Każda konsultacja fizjoterapeutyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta i może się różnić w zależności od jego stanu zdrowia i celów leczenia.

Czy nasze usługi są finansowane z NFZ?

Nie, na ten moment Centrum Rekonstrukcji Zdrowia nie realizuje usług refundowanych z NFZ.

Czy rehabilitację w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia mogę finansować z odszkodowania lub renty?

Tak, koszty prywatnej rehabilitacji mogą być finansowane z odszkodowania lub renty.

Czy ubezpieczyciel zapłaci za prywatną rehabilitację?

19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego.

Wniosek:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Uchwała:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Do jakich świadczeń z ubezpieczenia OC związanych z powrotem do zdrowia ma prawo poszkodowany?

Poszkodowany w wypadku, którego sprawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC (OC samochodu), ma prawo do świadczeń związanych z leczeniem i dojazdem w celu leczenia, w tym:

 • Zwrot kosztów leczenia: obejmuje koszty wizyt u lekarza, badań, zabiegów i leków.
 • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca leczenia: może to być refundacja kosztów przejazdu, opieki nad osobą towarzyszącą lub noclegów w trakcie pobytu.
 • Koszty sprzętu medycznego: np. protez, wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Koszty dostosowania pojazdu: np. instalacji dodatkowych urządzeń umożliwiających korzystanie z samochodu przez osobę niepełnosprawną.
 • Koszty diety: np. specjalnego żywienia potrzebnego w trakcie leczenia.

Warto pamiętać, że konkretne świadczenia i ich wysokość zależą od ubezpieczyciela i warunków określonych w polisie.

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

Każdy Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona również udostępniona jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

Wniosek musi być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie może mieć formy ustnej bądź zostać przekazany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest Pacjentowi za darmo. Kolejne kserokopie, odpisy, wyciągi wydawane są na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849) za pobraniem opłaty w wysokości określonej w art. 28 ust. 4 niniejszej ustawy.

Wystarczy pobrać wniosek z naszej strony, wypełnić go i złożyć w Rejestracji.

Jak upoważnić osobę do odbioru dokumentacji medycznej w moim imieniu?

W tym celu należy wypełnić poza wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej, upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.