Ocena zakresu ruchomości i siły mięśniowej

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia posiada urządzenie diagnostyczno-rehabilitacyjne do oceny i treningu narządów ruchu (kończyn górnych i dolnych). Ocena zakresu siły i ruchomości dotyczy Pacjentów po urazach sportowych oraz wypadkach: komunikacyjnych, w pracy, innych zdarzeniach losowych.

Możliwości systemu 

 • praca w trybie biernym, izotonicznym, izometrycznym oraz izokinetycznym
 • praca w otwartych i zamkniętych łańcuchach mięśniowych
 • ćwiczenia w pozycjach izolowanych lub w warunkach funkcjonalnych
 • biofeedback – bieżąca informacja o wykonywanym ruchu, motywacja do osiągnięcia wyznaczonego celu
 • precyzyjna ocena pacjenta w symulowanych warunkach czynności zawodowych, funkcjonalnych (np. prace domowe)
 • obiektywna ocena i trening

Nasze urządzenie wykorzystywane przez tysiące ośrodków na całym świecie. Jego konstrukcja w połączeniu z oprogramowaniem i protokołami leczenia popartymi badaniami pomaga osiągnąć dobre wyniki kliniczne.

Ocena funkcjonalna osób poszkodowanych w  wypadkach

Urządzenie pozwala na ocenę w symulowanych warunkach czynności zawodowych i dnia codziennego takich jak prace domowe, podnoszenie ładunku, prace manualne z wykorzystaniem narzędzi, prowadzenie samochodu i wiele innych.

Personalizowane leczenie z protokołami popartymi badaniami

Dzięki naszemu robotowi medycznemu spełniamy wymagania dotyczące przejrzystości badań. Dzisiejsi klienci coraz częściej oczekują diagnozy opartej na danych.  Obiektywny pomiar jest wbudowany w każdy krok od oceny do leczenia. Ułatwimy dostarczenie potrzebnej dokumentacji na potrzeby: weryfikacji aktualnego stanu zdrowia, dokumentacji dowodowej, postępów z leczenia  i innych.

Przykład zastosowania

Labolatorium Centrum Rekonstrukcji Zdrowia pozwala m.in. na określenie ścisku poszczególnych palców i dłoni. Wykonując taką diagnostykę poszkodowanego z urazem dłoni możemy określić w jakim stopniu jest w stanie wykonywać czynności takie jak złapanie, podniesienie czy przekręcenie przedmiotu np. szklanki, śrubokrętu, widelca, prysznica itp.

Możliwości diagnostyki funkcjonalnej

Uniwersalność naszego urządzenia to ogromna różnorodność akcesoriów, pozwalających na ocenę pełnego zakresu ruchów człowieka. Dzięki temu urządzeniu Centrum Rekonstrukcji Zdrowia jest w stanie odwzorować każdą czynność wykonywaną w domu i w pracy oraz innych działaniach dnia codziennego.

Sport i dolne kończyny

Czynności dnia codziennego

Dłoń i kończyny górne

Czynności na stanowisku pracy

Protokoły oceny

 • Moment obrotowy a prędkość
 • Maksymalne unoszenie dynamiczne
 • Powtarzalne unoszenie
 • Szybka zmiana chwytu
 • Spójność wysiłku
 • Współczynniki izokinetyczne
 • Ocena wydolności funkcjonalnej

Monitoring, wizualizacja danych i raportowanie

Urządzenie daje możliwość pokazywania uzyskiwanych wyników w trakcie badania. Raporty z badań mają również na celu zmotywowanie i zaangażowania Pacjentów. Dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać postępy Pacjentów od diagnostyki przez cały program rehabilitacji i treningu Pacjentów.

Złoty standard

Naukowcy z Orthopaedic Research Institute (ORI) z siedzibą w Bournemouth University wybrali PrimusRS jako „złoty standard” w ocenie mięśni, aby opracować nowy protokół dla kończyn dolnych.
13
To urządzenie, którego użyliśmy do przetestowania ponad 400 zdrowych osób i Pacjentów w ciągu ostatnich czterech lat. To, co najbardziej uderza w nasz zespół badawczy, to zdolność tego systemu do przeprowadzania różnych testów. Użyliśmy PrimusRS do testowania poza kończynami dolnymi oraz do pomiaru ruchów funkcjonalnych, takich jak: maksymalna siła chwytu dłoni przy poruszaniu deskami transferowymi; siły mięśni brzucha po ćwiczeniach oddechowych oraz siły rąk chirurgów ortopedów podczas wykonywania operacji biodra. Wszystkie te oceny wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami, ale dzięki wielu akcesoriom i ustawieniom ruchu PrimusRS były możliwe.

Więcej

Shayan BahadoriKierownik projektu ORI Uniwersytet w Bournemouth