Centrum Rekonstrukcji Zdrowia – działamy już od 19.września 2022 – zapraszamy!

W ramach projektu Rekonstrukcja Zdrowia w 2022 roku powstał w Opolu obiekt diagnostyczno- rehabilitacyjny Centrum Rekonstrukcji Zdrowia. To jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Ośrodka jest wszechstronna pomoc Pacjentom, którzy doznali urazów o charakterze ortopedyczno-neurologicznych.

Ośrodek jest wyposażony w najwyżej klasy sprzęt rahabilitacyjno-diagnostyczny, który umożliwia precyzyjną ocenę stanu zdrowia Pacjentów i przełoży się na proces ich leczenia. Pozwala to na bieżąco monitorować postępy leczenia, a w razie potrzeby modyfikować ten proces, tak aby dopasować go do aktualnych możliwości fizycznych i psychicznych Pacjentów. Celem takiego działania jest osiągnięcie jak najszybszych efektów procesu rehabilitacyjnego oraz powrót Pacjentów do możliwie najlepszej sprawności oraz samodzielności i jeżeli będzie to tylko możliwe, powrót na rynek pracy.

Rehabilitacja w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia jest prowadzona przez wysoko wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów. Ich wieloletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami powypadkowymi oraz liczne przebyte szkolenia, są gwarancją wysokiej jakości diagnostyki i rehabilitacji, prowadzonej w ramach Centrum Rekonstrukcji Zdrowia. Zespół rehabilitantów będzie wspierany przez lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii, neurologii, chirurgii, kardiologii, psychiatrii, psychologii oraz dietetyki i psychodietetyki.

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia będzie również pełniło rolę ośrodka szkoleniowo-badawczego. Zaplecze diagnostyczne w postaci wysoko wyspecjalizowanej aparatury diagnostyczno-rehabilitacyjnej pozwoli na szeroką współpracę z instytucjami naukowymi, które w ramach działań klastrowych będą mogły wraz z Rekonstrukcją Zdrowia uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych na terenie Centrum Rekonstrukcji Zdrowia.
Budynek jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała infrastruktura, w tym m.in.: parking, winda, szatnie, toalety, sale do rehabilitacji i gabinety lekarskie spełniają standardy przestrzeni przyjaznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.