Fundusze na leczenie

 Pomoc w finansowaniu procesu powrotu do zdrowia

Z naszych doświadczeń wynika, że często osoba poszkodowana staje przed problemem pokrycia kosztów związanych z potrzebą rehabilitacji czy też kosztów związanych z procesem leczenia, na które nie może sobie pozwolić z powodu braku środków. Dlatego postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie Rekonstrukcji Zdrowia, które aktywnie wspiera podopiecznych w powrocie do pełnej sprawności.

Wspieramy osoby poszukujące pomocy w finansowaniu kosztów leczenia, kosztów zakupu sprzętu medycznego (np. zaopatrzenie ortopedyczne), pomocy prawnej (kosztów procesowych), jak i pozyskania środków na przystosowanie miejsca zamieszkania do wymogów osoby niepełnosprawnej.

Dzięki naszemu wsparciu, organizacji zbiórek publicznych, pozyskiwaniu darowizn nasi podopieczni mogą dużo szybciej i łatwiej rozpocząć proces leczenia,

pomoc finansowa na leczenie