Rehabilitacja neurologiczna poszpitalna w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

Rehabilitacja neurologiczna nie kończy się po wyjściu ze szpitala i turnusie rehabilitacyjnym. W neurologii nie ma na co czekać. Oczekiwanie na kolejny turnus rehabilitacyjny warto poświęcić na rehabilitację poszpitalną, aby udoskonalić czy zapobiec regresowi obecnego stanu.

Rehabilitacja neurologiczna jest procesem, szeregiem działań mających na celu poprawę sprawności oraz umożliwienie jak najlepszego i jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z problemami neurologicznymi.

 

Dzięki odpowiednim metodom terapii pacjent może powrócić do sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywnego życia zawodowego, rodzinnego i społecznego.

 

Rehabilitacja neurologiczna w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia obejmuje m.in. ćwiczenia funkcjonalne, wzmacniające i rozluźniające, fizjoterapię z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń medycznych oraz terapię manualną.

 

 

rehabilitacja neurologiczna

WSKAZANIA do rehabilitacji neurologicznej

W naszym Centrum zajmujemy się rehabilitacją neurologiczną przede wszystkim pacjentów stabilnych, bez przeciwwskazań lekarskich do usprawniania fizycznego. Problemy neurologiczne, które są podstawą do leczenia u nas, to m.in.:

 • udar niedokrwienny mózgu (stan podostry i przewlekły),
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • stany po operacjach guza/tętniaka mózgu,
 • neuropatie obwodowe,
 • polineuropatie.

METODY pracy przy rehabilitacji neurologicznej

Nasi fizjoterapeuci do rehabilitacji osób z problemami neurologicznymi podchodzą kompleksowo, dbając o każdy element leczenia i pamiętając o opiekunach, którzy również wymagają odpowiedniego wsparcia. Do metod ich pracy zaliczamy:

 • ćwiczenia z elementami terapii PNF,
 • terapia ręki,
 • terapia manualna,
 • ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy,
 • trening medyczny,
 • fizjoterapia z wykorzystaniem urządzeń medycznych,
 • edukacja pacjenta i jego opiekuna/rodziny.
rehabilitacja neurologiczna z nauką chodu

KORZYŚCI wynikające z rehabilitacji neurologicznej

 • zwiększenie samodzielności,
 • poprawa funkcjonowania w zakresie obowiązków dnia codziennego,
 • poprawa samopoczucia,
 • poprawa krążenia,
 • reedukacja chodu,
 • poprawa zakresu ruchomości stawów,
 • wzmocnienie siły i masy mięśniowej,
 • wzmocnienie gorsetu mięśniowego,
 • poprawa równowagi i koordynacji ruchowej,
 • większa stabilizacja tułowia, co zmniejszy prawdopodobieństwo bólów L-S i przeciążeniowych.

Nowy wymiar diagnostyki i rehabilitacji

Chcesz sprawdzić, jak wygląda diagnostyka i rehabilitacja na naszych urządzeniach medycznych, jakie są ich możliwości i czy spełnią Twoje oczekiwania? Urządzenia dostępne są w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia do Twojej dyspozycji.

Rehabilitacja neurologiczna z analizą EMG

Nasze urządzenie medyczne wykorzystywane jest do aktywnego treningu pacjentów z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, których ruch może być inicjowany, wspomagany lub całkowicie wykonywany (ruch bierny) przez samo urządzenie.

Asysta robota medycznego pozwala na rozpoczęcie aktywnej rehabilitacji pacjenta, nawet jeśli aktywacja mięśni (ich napięcie) jest wykrywana jedynie przez czujniki urządzenia, a niewyczuwalna manualnie przez fizjoterapeutę.

Ruch pacjenta kontrolowany przez elektromiograf, który w sposób ciągły monitoruje napięcie mięśni. Dzięki temu uzyskujemy lepsze torowanie nerwowo-mięśniowe, czyli odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych oraz poprawiamy propriocepcję – odbieranie przez zmysł pacjenta (czucie głębokie) informacji o położeniu, ruchu i działaniu poszczególnych części ciała w otaczającej pacjenta przestrzeni. Takie nauczanie motoryczne powoduje, że mięśnie szybciej odzyskują siłę, a stawy zakres ruchu.

Pacjent ma możliwość poczucia swojego ciała w przestrzeni.

rehabilitacja neurologiczna z analizą emg na urządzeniu LUNA

Urządzenie medyczne z analizą EMG wspiera REHABILITACJĘ neurologiczną

Szeroki zakres ćwiczeń stosowanych w terapii neurologicznej

Urządzenie umożliwia ustawienie zmiennego oporu, dzięki czemu można stosować różnorodne obciążenie treningowe w szerokim zakresie ćwiczeń:

 • izokinetyczne,
 • propriocepcji,
 • izotoniczne,
 • izometryczne,
 • z oporem elastycznym.

Urządzenie ma zastosowanie w rehabilitacji wielu schorzeń:

 • urazy ortopedyczne,
 • rekonwalescencja pooperacyjna,
 • udary mózgu,
 • niecałkowite urazy rdzenia kręgowego, rozszczep kręgosłupa,
 • stwardnienie rozsiane, ALS,
 • dystrofia mięśniowa Duchenne'a,
 • zaburzenia unerwienia obwodowego,
 • dysfunkcje dna miednicy (nietrzymanie moczu).
badanie i terapia ręki urządzeniem luna

Możliwości urządzenia medycznego z analizą EMG

 • wykorzystuje reaktywną elektromiografię do treningu kory czuciowo-ruchowej,
 • monitoruje czynności elektryczne mięśni, np. ręki lub nogi,
 • pozwala na większe zaangażowanie w początkowej fazie terapii i szybsze jej rozpoczęcie, co jest kluczowe w rekonwalescencji,
 • może pomóc wzmocnić mięśnie u pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu poprzez zastosowanie specjalnych elektrod do mięśni dna miednicy.

Jak wygląda TRENING z reaktywnym EMG?

WIĘCEJ powtórzeń – SZYBSZA rehabilitacja

Dzięki naszemu urządzeniu pacjenci w przeznaczonym na rehabilitację czasie szybciej uczą się ruchu i  mogą wykonać więcej powtórzeń, niż w trakcie tradycyjnej fizjoterapii. Im więcej powtórzeń chory neurologicznie pacjent wykona w trakcie terapii, tym więcej nastąpi pożądanych zmian zmierzających do usprawnienia kończyn dolnych i górnych.

rehabilitacja neurologiczna z analizą EMG

Rehabilitacja z wykorzystaniem GIER wirtualnych

Urządzenie pozwala pacjentom w atrakcyjny i nowoczesny sposób na wykonywanie powtarzalności ćwiczeń, poprawiając jednocześnie zakres ruchomości, siłę mięśniową i koordynację ruchu. Dzięki wbudowanym grom rehabilitacyjnym, zwiększa się zaangażowanie pacjenta, a sesja przestaje być monotonna, co szczególnie zauważalne jest przy pracy z młodszymi pacjentami.

Monitorowanie i raportowanie postępów

Urządzenie posiada 6-kanałowy elektromiograf ze zintegrowany czujnikiem momentu obrotowego i pomiarami pozycji. Dzięki temu monitoruje potrzebne parametry podczas sesji do oceny terapii:

 • unerwienia i rekrutacji jednostek motorycznych (elektromiografia powierzchniowa i ocena EMG dna miednicy),
 • siły - maksymalny moment obrotowy,
 • zakresu ruchu,
 • spastyczności i sztywności podczas ruchu biernego,
 • koordynacji (podczas ćwiczeń propriocepcji oraz gier).

Nasze urządzenie umożliwia raportowanie sesji treningowych, dzięki czemu fizjoterapeuta ma wgląd w historię podjętych działań oraz obiektywnie dokumentuje postępy w terapii pacjenta.

raport luna

Biofeedback

Biologiczne sprzężenie zwrotne. To rozwiązanie pozwalające na przesyłanie informacji zwrotnej do pacjenta o jakości wykonania ruchu pod kątem szybkości, zakresu i siły. Jest to możliwe dzięki elektrodom powierzchniowym umocowanym na jego ciele.

Co to znaczy ?

Pacjenci po terapii z użyciem Biofeedbacku skracają czas powrotu do zdrowia o 20%.

Ćwiczenia bierne

Prowadzenie ćwiczeń biernych w postaci ciągłego ruchu biernego oraz progresywnego ruchu biernego z rosnącym zakresem ruchu.

Co to znaczy ?

Dzięki temu łagodzimy sztywność stawów, zwiększamy ich zakres ruchomości, szczególnie w początkowym czasie po zabiegach i urazach.

Rehabilitacja kończyny górnej

Zapinanie guzików, podpisanie się, trzymanie łyżki – to funkcje których potrzebujemy na co dzień. Tymczasem dłoń dochodzi do sprawności najpóźniej.

W centrum RZ wykorzystujemy robota rehabilitacyjnego do codziennych ćwiczeń. Dzięki temu prowadząc interaktywną rehabilitację dostosowujemy poziom rehabilitacji do potrzeb i możliwości Pacjenta. Interaktywne gry wspomagają odbudowę poprzez angażowanie nie tylko kończyny, ale też mózgu. Treningi i gry zostały zaprojektowane zgodnie z etapem, potrzebami i celami rehabilitacji. Parametry gier mogą być kształtowane w sposób funkcjonalny dla każdego Pacjenta. Czujniki ruchu oraz akcesoria dodatkowe umożliwiają bezpieczne i atrakcyjne wykorzystanie Pablo do terapii Pacjentów w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia.

Trening ruchowy umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnych ruchów ściskowych ręki:  chwyt cylindryczny, prostowanie, chwyty szczypcowe.

Urządzenie służy też do celów diagnostycznych, w ramach których możemy przeprowadzamy:

 • testy siły poszczególnych chwytów ręki m.in chwyt cylindryczny, dwupunktowy, trójpunktowy, boczny,
 • test kontroli siły chwytu,
 • ocenę zakresu ruchomości w kończynach górnych.