Rehabilitacja powypadkowa

Rehabilitacja powypadkowa jest jedną z najczęściej potrzebnych ze względu na mnogość różnorakich wypadków – zarówno komunikacyjnych, jak i losowych (np. upadki na śliskim czy dziurawym chodniku), w pracy oraz rolniczych.

 

Obrażenia powypadkowe często powodują unieruchomienie i długotrwałą  hospitalizację, wyłączają z życia zawodowego, ograniczają mobilność, niosąc za sobą wiele konsekwencji fizycznych i psychicznych dla pacjenta.

 

Skutkom tym przeciwdziała odpowiednia rehabilitacja, która im szybciej jest podjęta, tym jest bardziej efektywna.

 

 

 

rehabilitacja powypadkowa
badanie i terapia ręki urządzeniem luna

METODY pracy przy rehabilitacji powypadkowej

Nasi fizjoterapeuci do rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku wypadku, podchodzą kompleksowo, dbając o każdy element leczenia i pamiętając o opiekunach (rodzinie), którzy również wymagają odpowiedniego wsparcia. W zależności od stanu pacjenta, po wstępnej konsultacji diagnostyce funkcjonalnej, przygotowują oni indywidualny plan leczenia, uwzględniający wszystkich wymaganych specjalistów.

Terapia indywidualna w naszej placówce obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia z elementami terapii PNF,
 • terapię manualną,
 • masaż,
 • terapię przeciwobrzękową,
 • trening medyczny,
 • kinesiotaping,
 • fizjoterapię z wykorzystaniem urządzeń medycznych,
 • edukację pacjenta i jego opiekuna/rodziny.

WSKAZANIA do rehabilitacji powypadkowej

W naszym Centrum zajmujemy się rehabilitacją powypadkową przede wszystkim pacjentów stabilnych, bez przeciwwskazań lekarskich do usprawniania fizycznego. Do częstych przyczyn prowadzących do rehabilitacji powypadkowej należą:

 • wypadki komunikacyjne (samochodowe, rowerowe),
 • zdarzenia losowe (jak np. upadki na chodniku),
 • wypadki w pracy (złamania, urazy, kontuzje, upadki z wysokości itp.),
 • wypadki rolnicze.
rehabilitacja powypadkowa
rehabilitacja powypadkowa korzyści

KORZYŚCI wynikające z rehabilitacji powypadkowej

 • przywrócenie lub zwiększenie samodzielności,
 • poprawa funkcjonowania w zakresie obowiązków dnia codziennego,
 • poprawa samopoczucia,
 • redukcja dolegliwości bólowych,
 • reedukacja chodu,
 • poprawa zakresu ruchomości stawów,
 • wzmocnienie siły i masy mięśniowej,
 • poprawa równowagi i koordynacji ruchowej.

Uległeś wypadkowi i potrzebujesz kompleksowej pomocy wykraczającej poza zakres rehabilitacji? Sprawdź, w czym jeszcze możemy Ci pomóc: