Beata Gędźba-Kaczmarek – psycholog

Psycholog, doradca zawodowy i edukacyjny, edukator i nauczyciel, konsultant i diagnosta.

Interesuje się psychologią rozwojową, społeczną i kliniczną, psychoonkologią, neuropsychologią i neurodydaktyką.

Absolwenta studiów psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim, ukończonym z wyróżnieniem w 2005 r.

Posiada przeszło dwudziestotrzyletni staż pracy, w tym w zawodzie psychologa pracuje od lat piętnastu. Aktualnie pracuje jako psycholog
w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia w Opolu, a w Ośrodku Medycznym Samarytanin w Opolu opiekuje się pacjentami onkologicznymi nie tylko
na oddziale paliatywnym, ale także w hospicjum domowym.

Kompetencje psychologa zdobywała prowadząc terapie w szkołach, urzędach, pracując jako psycholog policyjny, prowadząc interwencje kryzysowe
i wyjazdy interwencyjne, również w ramach „Niebieskich Kart”, pełniąc dyżury  w ramach punktu konsultacyjnego. Prowadzi wizyty domowe, wspierając całe rodziny, sesje psychologiczne i opiekę i wsparcie dla seniorów.

Proponowane obszary wsparcia psychologa Centrum Rekonstrukcji Zdrowia:

 • Pomoc osobom po doświadczeniu traumatycznych wydarzeń: wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, choroby, myśli rezygnacyjnych
 • Wsparcie osób w kryzysie emocjonalnym i problemami w radzeniu sobie z przeżywaniem intensywnych emocji, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Pomoc w osiąganiu sukcesów sportowych osobom uprawiającym sport amatorsko i zawodowo
 • Wsparcie osób, które cierpią z powodu niskiej samooceny, poczucia winy, nadmiernego wstydu
 • Pomoc osobom w stanie wzmożonego napięcia, stresu, wypalenia zawodowego, braku motywacji do działania
 • Praca z osobami doświadczającymi lęków i stanów depresyjnych
 • Praca z osobami pragnącymi dokonać zmiany, dążącymi do osiągnięcia rozwoju osobistego

Wykształcenie

 • 2005 Uniwersytet OpolskiPsychologia tytuł magistra z wyróżnieniem
 • 2009 Uniwersytet OpolskiZarządzanie Zasobami Ludzkimi - Studia podyplomowe
 • 2016 WSZiA w Opolu Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Studia podyplomowe
 • 2020 WSAiZ w OpoluPrzygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: wsparcie i edukacja osób z Autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - Studia Podypolomowe
 • 2020 WSAiZ w OpoluDoradztwo zawodowe i edukacyjne - Studia podyplomowe