W ramach swoich działań Stowarzyszenie wspiera osoby osoby niesamodzielne i ich bliskich, a podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

Zadania Stowarzyszenia:

  • Opracowywanie i inicjowanie programów służących rekonstrukcji zdrowia i powrotowi do samodzielności osób starszych i niesamodzielnych, poszkodowanych w wypadkach oraz zdarzeniach losowych i niepełnosprawnym
  • Przygotowywanie i inicjowanie programów profilaktyki zdrowotnej oraz fizjoprofilaktyki służącej przywracaniu, utrzymaniu oraz wzmacnianiu aktywności zawodowej i społecznej społeczeństwa
  • Inicjowanie oraz podejmowanie działań służących pozyskiwaniu i promowaniu innowacji medycznych i technologicznych służących rekonstrukcji zdrowia i powrotu do samodzielności
  • Inicjowanie oraz podejmowanie działań przeciwdziałającym wykluczeniom społecznym i ekonomicznym osób starszych i niesamodzielnych
  • Inicjowanie oraz podejmowanie działań służących opracowywaniu i promowaniu rozwiązań przyczyniających się do aktywizacji zawodowej osób starszych i niesamodzielnych,

Pomagamy:

  • Opracować i przygotować materiały informacyjne dotyczące Pacjenta
  • Pozyskiwać darczyńców, sponsorów
  • Zakładać zbiórki publiczne