Ankieta stanu zdrowia Stomatologa
Zapraszamy do wypełnienia samooceny stanu zdrowia: udzielone odpowiedzi pomogą fizjoterapeucie w odpowiednim zaplanowaniu pierwszej wizyty.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
1. Czy występują dolegliwości bólowe w poniższych obszarach?
Wybrana wartość: 0
Jaka jest pozycja w trakcie wykonywanej pracy?
Ile godzin dziennie pracujesz?
Jeśli uprawiasz aktywność fizyczną, to jak często?
Jeśli w pierwszej części ankiety została zaznaczona co najmniej jedna dolegliwość prześlij nam ankietę – skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy Ci termin pierwszej wizyty.
Prosimy wskazać godziny preferowanego kontaktu
Zgoda na kontakt w celu omówienia ankiety i umówienia spotkania
Treść klauzuli informacyjnej:
1. Administratorem danych osobowych jest Rekonstrukcja Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą ul. Wrocławska 48, 45-701 Opole.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@rekonstrukcjazdrowia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie informacji o ofercie w związku z przesłanym Administratorowi żądaniem (marketing bezpośredni) – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) udzieloną zgodę (art., 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie trwał kontakt Administratora w związku z przekazaniem oferty lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź do czasu cofnięcia zgody.
5. Przekazujemy dane firmom hostingowym, właścicielom portali internetowych, obsłudze IT, osobom współpracującym zarządzającym działalnością Administratora.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
7. Podanie danych na podstawie wyrażonej zgody jest dobrowolne. Odmowa podania danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, poza tym, że podanie danych kontaktowych uniemożliwi przekazanie Państwu oferty.