Pomoc w finansowaniu procesu powrotu do zdrowia

Bancare

Usługa skierowana do osób poszukujących pomocy w finansowaniu kosztów leczenia, kosztów zakupu sprzętu medycznego (np. zaopatrzenie ortopedyczne), pomocy prawnej (kosztów procesowych) jak i pozyskanie środków na przystosowanie miejsca zamieszkania do wymogów osoby niepełnosprawnej. Z naszych doświadczeń wynika, że często osoba poszkodowana staje przed problemem pokrycia kosztów związanych z potrzebą rehabilitacji, czy też kosztów związanych z procesem leczenia, na które nie może sobie pozwolić z powodu braku środków. Dlatego postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie Rekonstrukcji Zdrowia, które aktywnie wspiera Podopiecznych w powrocie do pełnej sprawności. 

Dzięki naszemu wsparciu, organizacji zbiórek publicznych, pozyskiwaniu darowizn możesz dużo szybciej i łatwiej rozpocząć proces leczenia.