Platforma do analizy obciążeń stóp, wzorca chodu i równowagi

Innowacyjna technologia medyczna stosowana w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia pozwala na komputerową diagnostykę stóp, w tym ich obciążenia i rozkładu sił nacisku stopy na podłoże w trakcie przejścia przez platformę.

Platforma wykorzystywana jest do analizy i leczenia zaburzeń chodu w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i geriatrycznej. System kilkunastu tysięcy czujników wykrywa nieprawidłowości zaburzenia wzorca chodu, zaburzenia obciążenia stóp, asymetrię w obciążeniu kończyn dolnych.

Dane zbierane są w celu prowadzenia celowanej rehabilitacji (prowadzonej również z wykorzystaniem platformy i wirtualnej rzeczywistości), jak też właściwego zaopatrzenia medycznego we wkładki ortopedyczne. Właściwa terapia służy zmniejszeniu ryzyka wystąpienia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i biodrowego.

Możliwości techniczne urządzenia dają możliwość prowadzenia terapii również dla Pacjentów wymagających podtrzymania pionizacji ciała.

Urządzenie posiada kilkanaście tysięcy czujników umieszczonych w pasie bieżni, umożliwiających zbadanie rozłożenia nacisku powstającego pod stopami. Dzięki temu Pacjent może zobaczyć w jaki sposób układa stopy podczas swobodnego stania lub chodu oraz w jaki sposób stopy są obciążane.

Zastosowanie bieżni w praktyce

Możliwe obszary zastosowania rehabilitacji:

 • Udar
 • Choroba Parkinsona
 • Zespół rdzenia kręgowego
 • Artroza
 • Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego
 • Egzoproteza
 • Zerwanie więzadeł
 • Złamania kości i urazy mięśni

Etap 1

W pierwszym etapie wykonywane jest badanie, które pokazuje aktualny stan Pacjenta – sposób (symetrię) obciążania stóp, układania stóp w czasie wykonywania kroków (rotację), długość kroków.

krok_1.1

Etap 2

Na podstawie danych z badania dobierane są indywidualnie parametry urządzenia do terapii Pacjenta. Dane i postępy Pacjenta są weryfikowane na bieżąco (w czasie każdej terapii), aby dostosowywać wartości do potrzeb rehabilitacji.

krok_2

Etap 3

Podczas treningu chodu Pacjent podąża za wyświetlanymi na bieżni śladami, ustawiając swoje stopy tak dokładnie, jak wskazuje urządzenie. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wspomaga leczenie – pozwala na automatyczne stawianie stóp z precyzją potrzebną do leczenia deficytów. Trening jest też właściwy dla Pacjentów z poważnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Dzięki zastosowaniu systemu odciążającego, mogą oni rozpocząć terapię już na wczesnym etapie rehabilitacji.

analiza chodu_cleanup

Etap 4

Każdy trening pozwala na wygenerowanie raportu o stanie Pacjenta. Dzięki temu Pacjent może śledzić postępy w rehabilitacji na bieżąco, a fizjoterapeuta dostosowywać parametry leczenia do aktualnych potrzeb i możliwości Pacjenta.

Pozwala to również na porównanie wyników stanu zdrowia Pacjenta sprzed i po rehabilitacji.

csm_EN_Visuelles_Cueing_23d0ac9f01
csm_EN_Visuelles_Cueing_23d0ac9f01
csm_EN_Visuelles-Cueing_Abrollansicht_f2171dfb16

Profesjonalne urządzenie medyczne

 • Analiza chodu i trening chodu na bieżni instrumentalnej
 • Bieżnia zawiera dużą liczbę indywidualnie kalibrowanych i wytrzymałych pojemnościowych czujników ciśnienia
 • Trening koordynacji, kontroli postawy, funkcji sensomotorycznych i poznania
 • Trening chodu poprzez wizualne i akustyczne prowadzenie kroków
 • Możliwość wspomagania i korekcji chodu przez terapeutę
 • Ukierunkowane zarządzanie szkoleniami i kontrola za pomocą intuicyjnie obsługiwanego oprogramowania
 • Korzystanie z systemu odciążającego na bieżni
 • Zsynchronizowane w czasie nagrywanie wideo z maksymalnie trzech kamer
 • Automatyzacja chodu poprzez dużą liczbę powtórzeń kroków
 • Trening chodu poprzez wirtualną informację zwrotną
 • Trening dwuzadaniowy w środowisku wirtualnym z zadaniami koordynacyjnymi i kognitywnymi
 • Odciążenie dzięki bocznym uchwytom
 • Zabezpieczenie pacjenta podczas treningu

Wirtualny świat w rehabilitacji na urządzeniu medycznym

Balansując na kamieniach i drewnianych chodnikach lub unikając spadających skał – pacjenci przechodzą przez wirtualny las w górskim krajobrazie, obserwując własne odciski stóp na bieżni. Trening na wirtualnej leśnej ścieżce wymaga od Pacjenta nieustannego zmieniania kroków – tak jak w przypadku chodzenia w życiu codziennym. To ćwiczy kontrolę postawy i koordynację. Skrzyżowanie ścieżek zawsze skutkuje nowymi sytuacjami treningowymi. Różne moduły zapewniają możliwość indywidualnego dostosowania treningu do Pacjenta.