Konsultacja ortopedyczna pogłębiona

250,00  / 60 min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii, której celem jest diagnostyka układu mięśniowo – szkieletowego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji ortopedycznej pozwala bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami. W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz może przygotować opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Kategoria:
  • Wskazaniami do konsultacji ortopedycznej są między innymi:
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • kwalifikacja do wstawienia protezy stawu
  • złamania kości
  • zwichnięcia stawów,
  • skręcenia stawów
  • płaskostopie
  • skrzywienie kręgosłupa
  • stany powypadkowe

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do wizyty

Proszę zabrać ze sobą: wcześniejszą dokumentację medyczną, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/ paszport) w celu potwierdzenia wizyty i wystawienia odpowiednich dokumentów