Konsultacja neurologiczna pogłębiona

300,00  / 60 min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu neurologii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji neurologicznej pozwala na bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami. W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz może przygotować opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Kategoria:
 • Wskazaniami do konsultacji neurologicznej są między innymi:
 • zaburzenia układu nerwowego
 • choroby układu nerwowego
 • wystąpienie drgawek
 • problemy z pamięcią
 • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
 • drętwienie, mrowienie i niedowłady ciała
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
 • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
 • utrata przytomności
 • stany powypadkowe

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do wizyty

Proszę zabrać ze sobą: wcześniejszą dokumentację medyczną, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/ paszport) w celu potwierdzenia wizyty i wystawienia odpowiednich dokumentów