Konsultacja neurochirurgiczna

180,00  / 30 min

Konsultacja z lekarzem specjalistą, z zakresu neurochirurgii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego pod kątem leczenia chirurgicznego. W ramach 30-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskie.

Kategoria:
  • Wskazaniami do konsultacji neurochirurgicznej są między innymi:
  • urazy układu nerwowego wymagające ingerencji chirurgicznej
  • choroby układu nerwowego
  • wystąpienie drgawek
  • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
  • drętwienie i mrowienie kończyn
  • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
  • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
  • utrata przytomności
  • stany powypadkowe

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do wizyty

Proszę zabrać ze sobą: wcześniejszą dokumentację medyczną, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/ paszport) w celu potwierdzenia wizyty i wystawienia odpowiednich dokumentów