Konsultacja neurochirurgiczna pogłębiona

250,00  / 60 min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu neurochirurgii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego pod kątem leczenia chirurgicznego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji neurochirurgicznej pozwala na bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami. W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz może przygotować opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Kategoria:
  • Wskazaniami do konsultacji neurochirurgicznej są między innymi:
  • urazy układu nerwowego wymagające ingerencji chirurgicznej
  • choroby układu nerwowego
  • wystąpienie drgawek
  • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
  • drętwienie i mrowienie kończyn
  • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
  • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
  • utrata przytomności
  • stany powypadkowe

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do wizyty

Proszę zabrać ze sobą: wcześniejszą dokumentację medyczną, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/ paszport) w celu potwierdzenia wizyty i wystawienia odpowiednich dokumentów