Badanie z wykorzystaniem Systemu Pablo

250,00  / 60 min

System Pablo to narzędzie do diagnostyki w obszarze kończyny górnej, interaktywnej rehabilitacji oraz monitorowania osiągniętych postępów w terapii Pacjenta. Czujniki ruchu oraz akcesoria umożliwiają bezpieczne i atrakcyjne wykorzystanie Pablo do terapii Pacjentów o różnym stanie zdrowia. Możemy zbadać siłę ścisku dłoni oraz poszczególnych palców, zbadać swobodę ruchu stawów ramiennych. System Pablo umożliwia przeprowadzenie analizy chodu u Pacjenta.

Kategoria:
 • Wskazania
 • udar mózgu
 • niedowład kończyn
 • uraz rdzenia kręgowego
 • guz mózgu
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • porażenie mózgowe
 • dystrofie mięśniowe
 • uszkodzenia ortopedyczne (np. powstałe w wyniku złamania ręki)
 • Przeciwwskazania
 • ostry ból pomimo konwencjonalnej terapii bólu
 • świeże złamania
 • gorączka
 • choroby zakaźne
 • wysoki stopień ataksji
 • zaawansowana osteoporoza
 • nowotwór
 • obrzęki kończyny górnej

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do badania

Proszę zabrać ze sobą: wygodny strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik.