Badanie z wykorzystaniem Systemu BTE MCU (Multi-Cervical Unit)

250,00  / 60 min

BTE MCU to skuteczny i kompletny system do oceny Pacjentów cierpiących na ból szyi, zaburzenia związane z urazami kręgosłupa szyjnego i wszelkie schorzenia kręgosłupa szyjnego. Urządzenie pozwala na ocenę zakresu ruchu we wszystkich płaszczyznach oraz badanie siły mięśniowej odcinka szyjnego kręgosłupa.

Kategoria:
 • Wskazania
 • bóle odcinka szyjnego kręgosłupa
 • stan po wypadkach komunikacyjnych
 • zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa
 • chroniczny ból głowy
 • bóle napięciowe głowy
 • dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa
 • korekcja nieprawidłowego ustawienia głowy
 • urazy sportowe
 • Przeciwwskazania
 • rany otwarte szyi i głowy
 • złamania kręgów szyjnych i kości czaszki
 • gorączka
 • choroby psychiczne
 • epilepsja
 • zaawansowana osteoporoza
 • nowotwór
 • zaburzenia psychiczne, stany lękowe

Informacje dodatkowe

Przygotowanie do badania

Proszę zabrać ze sobą: wygodny strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik.