Najnowocześniejsza rehabilitacja oparta na kompleksowej diagnostyce.

Rehabilitacja to kompleksowe działania przywracające osobom po wypadkach możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy. To bardzo ważny etap powrotu do sprawności. Często im wcześniej rozpoczniemy proces rehabilitacji, tym większa jest szansa powrotu do zdrowia. Niestety w obecnych realiach bardzo rzadko istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji oraz wybór właściwej placówki daje gwarancję wysokiego
poziomu rekonstrukcji zdrowia.

Rehabilitacja nie może mieć miejsca tylko w gabinetach rehabilitacyjnych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i rozwiązań oraz nauczeniu się samodzielnego wykonywania ćwiczeń Pacjent jest w stanie wykonywać dużą część pracy samodzielnie, w domu.

CELE

 • Koordynacja procesu rehabilitacji ze strony właściwego lekarza prowadzącego leczenie,
 • Znalezienie najwyższej klasy specjalistów,
 • Zindywidualizowany plan leczenia fizjoterapeutycznego,
 • Właściwy dobór formy i metod rehabilitacji,
 • Dostęp do światowej klasy rozwiązań medycznych wspomagających rehabilitację.

JAK ROZUMIEMY REHABILITACJĘ

 • Wskazanie specjalistów prowadzących rehabilitację,
 • Koordynacja leczenia specjalistycznego,
 • Przedstawienie najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w kraju i za granicą,
 • Transport do placówki medycznej,
 • Zastosowanie innowacyjnych narzędzi i metod wspomagających rehabilitację,
 • Pomoc w zakresie nowoczesnych metod przeprowadzania rehabilitacji -Telelife.

KORZYŚCI

 • Rozpoczęcie rehabilitacji niezwłocznie po wskazaniu lekarskim,
 • Dostęp do światowych rozwiązań z zakresu rehabilitacji,
 • Skupienie się na terapii, a nie na poszukiwaniach ośrodków, rehabilitacyjnych.