Psycholog

W życiu każdego człowieka zdarzają się trudne momenty, z którymi ciężko sobie poradzić samemu. Czasem wystarczy rozmowa z bliskimi, a czasem potrzebne jest wsparcie doświadczonego psychologa, który pomoże zrozumieć emocje i uczucia czy radzić ze stresem i napięciami.

Takie wsparcie oferuje nasze Centrum Rekonstrukcji Zdrowia. W zależności od Twoich potrzeb i aktualnego stanu zdrowia nasz psycholog ustali plan terapii tak, by wspomóc Twoje funkcjonowanie w życiu codziennym i rozwój osobisty.

psycholog centrum rekonstrukcji zdrowia

Wskazania do konsultacji psychologicznej

Proponowane obszary wsparcia psychologa Centrum Rekonstrukcji Zdrowia to m.in.:

 • pomoc osobom, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń (takich, jak wypadek komunikacyjny, napaść, sytuacje zagrożenia życia);
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy, rozwodu, żałoby, myśli rezygnacyjnych;
 • wsparcie osób w kryzysie emocjonalnym, z problemami w radzeniu sobie z przeżywaniem intensywnych emocji, doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych;
 • pomoc w osiąganiu sukcesów sportowych osobom uprawiającym sport zarówno zawodowo, jak i amatorsko;
 • wsparcie osób, które cierpią z powodu niskiej samooceny, poczucia winy czy nadmiernego wstydu;
 • pomoc osobom w stanie wzmożonego napięcia, stresu, wypalenia zawodowego, braku motywacji do działania;
 • praca z osobami doświadczającymi lęków i stanów depresyjnych;
 • praca z osobami pragnącymi dokonać zmiany, dążącymi do rozwoju osobistego.

Psycholog w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

Beata Gędźba-Kaczmarek – psycholog

Beata Gędźba-Kaczmarek jest psychologiem, doradczynią zawodową i edukacyjną, edukatorką i nauczycielką, konsultantką i diagnostą.

Interesuje się psychologią rozwojową, społeczną i kliniczną, psychoonkologią, neuropsychologią i neurodydaktyką.

Jest absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim, ukończonym z wyróżnieniem w 2005 r.

Posiada przeszło dwudziestotrzyletni staż pracy, w tym w zawodzie psychologa pracuje od lat 15. Kompetencje psychologa zdobywała prowadząc terapie w szkołach, urzędach, pracując jako psycholog policyjny, prowadząc interwencje kryzysowe i wyjazdy interwencyjne (również w ramach „Niebieskich Kart”) czy pełniąc dyżury w ramach punktu konsultacyjnego. 

Aktualnie pracuje jako psycholog w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia w Opolu, a w Ośrodku Medycznym Samarytanin w Opolu opiekuje się pacjentami onkologicznymi nie tylko na oddziale paliatywnym, ale także w hospicjum domowym.

Prowadzi wizyty domowe, wspierając całe rodziny, sesje psychologiczne oraz opiekę i wsparcie dla seniorów.

psycholog Centrum Rekonstrukcji Zdrowia Beata Gędźba

Wykształcenie

 • 2005 Uniwersytet OpolskiPsychologia tytuł magistra z wyróżnieniem
 • 2009 Uniwersytet OpolskiZarządzanie Zasobami Ludzkimi - Studia podyplomowe
 • 2016 WSZiA w Opolu Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym Studia podyplomowe
 • 2020 WSAiZ w OpoluPrzygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: wsparcie i edukacja osób z Autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - Studia Podypolomowe
 • 2020 WSAiZ w OpoluDoradztwo zawodowe i edukacyjne - Studia podyplomowe