Aneta Kańtoch – logopeda, neurologopeda kliniczny, psychodietetyk

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (studia doktoranckie z zakresu pedagogiki), Akademii Medycznej we Wrocławiu (specjalność: neurologopedia kliniczna), Wyższej Szkoły Bankowej (specjalność: psychodietetyka), Uniwersytetu Opolskiego (specjalności: logopedia, pedagogika pracy),
Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna). Wybrane szkolenia, kursy i konferencje:

  • Innowacyjne podejście do terapii zaburzeń rozwojowych
  • Plastyczność mózgu w terapii, rehabilitacji i edukacji
  • Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej
  • Współpraca logopedy i psychologa w zespole diagnostyczno-terapeutycznym
  • Mowa zastępcza osób laryngektomowanych
  • Elementy terapii ręki w pracy logopedy
  • Dodatkowe kwalifikacje: pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta zajęciowy, edukator „Edukacji Jutra”