Wojciech Bańczyk – neurolog

Specjalista neurolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończył w 2011 roku. Po zakończeniu studiów odbył staż podyplomowy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
W 2012 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu, które ukończył w 2017 roku, a tytuł specjalisty neurologii uzyskał po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w 2018 roku.
Od tego czasu kontynuuje pracę jako starszy asystent w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Opolu.
Jest też członkiem oddziału opolskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Zajmuje się leczeniem i diagnostyką takich chorób układu nerwowego, które objawiają się m.in.

  • Bólami głowy
  • Zaburzeniami równowagi
  • Bólami kręgosłupa
  • Drżeniem i sztywnością kończyn

Janusz Maciorowski – neurolog

Specjalista neurolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Praktykę specjalistyczną prowadzi od 1992r. w wielu placówkach medycznych, w tym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowego Insytutu Medycznego w Warszawie, w Wojskowych Komisjach Lekarskich wszystkich szczebli w Warszawie czy Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką takich chorób układu nerwowego które objawiają się m.in.

  • Bólami głowy
  • Zaburzeniami równowagi
  • Bólami kręgosłupa
  • Drżeniem i sztywnością kończyn