PRODUKTY w naszej ofercie

OPINIA o stanie zdrowia

RAPORT o stanie po wypadku

opinia o stanie zdrowia
raport reintegra
raport po wypadku

DO KOGO kierujemy ofertę stworzenia Raportu Reintegra?

opinie dla sądów

Co powinieneś wiedzieć o RAPORCIE REINTEGRA?

  1. Raport zawiera informacje o aktualnym stanie zdrowia osoby poszkodowanej w zdarzeniu losowym. Opisuje także potrzeby związane z aktywnością dnia codziennego.
  2. Podstawę Raportu stanowi spojrzenie na człowieka w konkretnych warunkach jego funkcjonowania (zawodowego, społecznego i domowego) obrazując deficyty i potrzeby powypadkowe.
  3. Dlatego stan osoby jest oceniany przez szerokie grono specjalistów przy wykorzystaniu specjalistycznej technologii medycznej.
  4. Dzięki takiemu połączeniu Raport Reintegra pozwala na parametryzację stanu zdrowia oraz ewaluację procesu leczenia opartą o najwyższe standardy medyczne rekomendowane na całym świecie.
  5. Raport Reintegra tworzony jest w oparciu o standard Klasyfikacji ICF. Będzie szczególnie przydatny np. w uzyskaniu odszkodowania i ułatwi powrót do sprawności, a tym samym powrót na rynek pracy.
raport o stanie po wypadku
raport z rehabilitacji

Jak wygląda proces tworzenia RAPORTU REINTEGRA?

  1. Wywiad – wstępna konsultacja – podstawa do planowania, prowadzenia i oceny poszczególnych etapów. Określenie potrzeb i zakresu Raportu.
  2. Badania i konsultacje – etap obejmuje diagnostykę i ocenę stanu faktycznego, dobrane na podstawie analizy potrzeb i dokumentacji Klienta.
  3. Dokument Raportu – integralna ocena stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz życia codziennego, uwzględniając cechy osobowe Klienta i czynniki zewnętrzne.
  4. Ocena i planowanie – to szczegółowy kosztorys oraz plan działań naprawczych związanych z powrotem do zdrowia, na rynek pracy, dopasowaniem mieszkania czy środka transportu.

WYNIKI Raportu to skuteczny PLAN DZIAŁAŃ, których celem jest powrót pacjenta do zdrowia i samodzielności:

Działania naprawcze Centrum Rekonstrukcji Zdrowia oraz jego Partnerzy zapewniają leczenie stosując kompleksowe podejście do zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Kompleksowe podejście skutkuje optymalizacją kosztów procesu odszkodowawczego, powrotu na rynek pracy i wielu innych.

Ewaluacja postępów leczenia wykonywana cykliczne co 6-8 tygodni oraz na koniec podjętych działań, pozwala na ocenę efektywności stosowanych metod leczenia. Jeżeli w trakcie pojawią się nowe potrzeby, staną się one podstawą do kolejnych działań i ponownego otwarcia procesu w ramach nowych wyzwań.

Wycena szkody stanowi obiektywną podstawę procesu odszkodowawczego celem określenia wysokości odszkodowania i kosztów naprawienia szkody w postępowaniu sądowym lub na etapie mediacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

raport reintegra proces

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – zakres raportu będzie ściśle powiązany z POTRZEBAMI KLIENTA.

raport reintegra potrzeby pacjenta


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

 tel. 664 943 700