Wsparcie psychologiczne jako nieodzowny element powrotu do zdrowia

Psycholook

W wyniku wypadku czy zdarzenia losowego poszkodowany doznaje nie tylko urazu fizycznego, ale również psychicznego. W jednej chwili zmienia się sytuacja życiowa Pacjentem i jego bliskich.

Często rozpoczyna się długi proces leczenia, walki o powrót do samodzielności i rekonstrukcji zdrowia. Leczenie i rehabilitacja wymagają czasu, zaangażowania, wysiłku i determinacji ze strony poszkodowanego i jego bliskich. Często pomocy potrzebują całe rodziny, poszkodowany nie radzi sobie nie tylko ze swoją niepełnosprawnością, ale też poczuciem bycia ciężarem dla swoich bliskich. Członkowie rodziny potrzebują wsparcia w zakresie zrozumienia swojej roli i zmian, jakie zaszły w ich życiu.

CELE

 • Przyspieszenie procesu leczenia, aby móc jak najszybciej powrócić do „normalnego” życia,
 • Zrozumienie objawów i analiza sytuacji, w jakiej znalazł się poszkodowany i jego rodzina,
 • Wytyczenie nowych możliwości, celów i planów na przyszłość,
 • Ocena trudności funkcjonowania osoby, która doświadczyła zagrożenia życia, utraty zdrowia lub utraty bliskiej osoby,
 • Sporządzenie opinii na temat psychologicznych skutków zdarzenia (Raport Reintegra),
 • Pomoc w radzeniu sobie z doświadczeniem traumy lub/i doświadczanych trudności.

JAK ROZUMIEMY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

 • Konsultacje indywidualne,
 • Warsztaty terapeutyczne,
 • Badania i testy umożliwiające oszacowanie jakości zdrowia psychicznego osoby zainteresowanej,
 • Diagnoza poziomu stresu, trudności psychicznych, obniżonych funkcji poznawczych dla codziennego życia badanego,
 • Sformułowanie opinii,
 • Rokowania i zalecenia do rehabilitacji funkcji poznawczych i/lub terapii psychologicznej.