Poznaj możliwości diagnostyczne Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

Mierzalna usługa diagnostyczna

wysoka_jakosc

W dobie nowoczesnej medycyny bazującej na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine), powstały rozwiązania, które pozwalają obiektywnie zdiagnozować stan Pacjenta. Aktualnie przyjmuje się, że produkt w postaci usługi diagnostycznej musi być przejrzysty, a Pacjent lub jego opiekun mają prawo wiedzieć, jaka jest jakość usługi i możliwe rezultaty, które powinny być mierzalne. Bardzo często sama diagnoza lekarska nie jest kompletna i tak dokładna jak ta z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu biometrycznego, ponieważ nie pokazuje stanu funkcjonalnego Pacjenta i dla terapeuty prowadzącego rehabilitację może nie być do końca optymalna.

Wysoka powtarzalność pomiarów

Obiektywna Diagnostyka, z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na wykonanie pomiaru funkcji i czynności układu narządu ruchu, cechuje się bardzo wysoką powtarzalnością. Przykładowo na bazie przeglądu dostępnych badań, powtarzalność oceny z wykorzystaniem systemów dynamometrycznych waha się od 86 do 98 %, w zależności od badanego stawu i ruchu. Dla porównania wykonywanie testów manualnych, takich jak np. MMT – Manual Muscle Test cechuje się powtarzalnością na poziomie od 77 % (najlepszy wynik) aż do 51 %. W tym ostatnim przypadku, mamy jedynie 51% szansy na odtworzenie takiego wyniku przez innego diagnostę.

powtarzalnosc_pomiarow

Pełne spektrum diagnostyczne

W kompleksowym postępowaniu diagnostycznym bierze udział interdyscyplinarny zespół specjalistów tworzący konsylium, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, psycholog, a w razie potrzeby również logopeda czy dietetyk kliniczny.

W Centrum Rekonstrukcji Zdrowia wykonujemy:

  • Diagnostykę neurologiczną
  • Diagnostykę ortopedyczną
  • Diagnostykę psychologiczną
  • Diagnostykę maszynową
  • Diagnostykę funkcjonalną
Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

Przejrzysta forma prezentacji wyników

Całościowa ocena stanu zdrowia Pacjentów rozszerzona jest o specjalistyczne raporty. W Centrum Rekonstrukcji Zdrowia są one wykonywane przy użyciu technologii medycznych z zastosowaniem zrobotyzowanych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych. Pozwalają one na uzyskanie szczegółowych danych klinicznych Pacjentów, odzwierciedlających rzeczowy i obiektywny stan ich zdrowia.

test

Medyczne urządzenia diagnostyczne

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia wyposażone jest w 23 medyczne urządzenia diagnostyczne, do Twojej dyspozycji.

Zaawansowana technologia:

Raporty z badań diagnostycznych

Urządzenia diagnostyczne, którymi dysponuje ośrodek umożliwiają wydruk Raportu z przeprowadzonej diagnostyki.

Zobacz jak wyglądają przykładowe wyniki z raportów: