Rehabilitacja powypadkowa

Rehabilitacja powypadkowa jest kompleksowym leczeniem psychicznych i fizycznych skutków różnorakich wypadków: zarówno komunikacyjnych, jak i losowych (np. upadki na śliskim czy dziurawym chodniku), w pracy oraz rolniczych.

 

Osoby po wypadkach często doznają skomplikowanych deficytów wielonarządowych. Obrażenia powypadkowe powodują unieruchomienie i długotrwałą  hospitalizację, wyłączają z życia zawodowego, ograniczają mobilność, niosąc za sobą wiele konsekwencji fizycznych i psychicznych dla pacjenta.

 

Skutkom tym przeciwdziała odpowiednia rehabilitacja poszpitalna, która, im szybciej jest podjęta, tym jest bardziej efektywna.

 

 

 

rehabilitacja powypadkowa
badanie i terapia ręki urządzeniem luna

METODY pracy przy rehabilitacji powypadkowej

Nasi specjaliści do rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku wypadku, podchodzą kompleksowo, dbając o każdy element leczenia i pamiętając o opiekunach (rodzinie), którzy również wymagają odpowiedniego wsparcia. W zależności od stanu pacjenta, po wstępnej konsultacji diagnostyce funkcjonalnej, przygotowują oni indywidualny plan leczenia, uwzględniający wszystkich wymaganych specjalistów.

Jak działamy?

 • Oceniamy kompleksowo stan zdowia i funkcjonowania po wypadku,
 • opracowujemy plan leczenia,
 • przygotowujemy harmonogram leczenia zgodnie z możliwościami Pacjenta (czasowymi i zdrowotnymi),
 • pomagamy zorganizować pobyt i transport do ośrodka.

W pierwszym okresie po hospitalizacji terapeuci skupiają się na:

 • wsparciu psychologicznym,
 • zapobieganiu zanikowi czy osłabieniu mięśni,
 • stabilizacji i pionizacji,
 • terapii przeciwobrzękowej,
 • nauce chodu (reedukcji chodu),
 • zapobieganiu kompensacjom,
 • edukacji pacjenta i jego opiekuna/rodziny.

Terapia w naszej placówce obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia z elementami terapii PNF,
 • terapię manualną,
 • terapię na bieżni z czujnikami nacisku stóp na podloże i interaktywną nauką dobrych nawyków chodu,
 • aktywną terapię mięśni w oparciu o sygnały bioeletryczne (EMG),
 • trening medyczny,
 • trening z wykorzystaniem robotów medycznych nacelowany na wzrost siły i mobilności mięśni,
 • pracę nad funkcjami ręki (chwyty i siła dłoni),
 • terapię psychologiczną czy neurologopedyczną.

Kontrolujemy postępy Pacjenta i prawidłowość doboru terapii na bieżąco i w ewaluacji dokonywanej co 6 – 8 tygodni.

Pokazujemy postępy w postaci graficznej informacji w zestawieniu z wartościami referencyjnymi.

 

WSKAZANIA do rehabilitacji powypadkowej

W naszym Centrum zajmujemy się rehabilitacją powypadkową przede wszystkim pacjentów stabilnych, bez przeciwwskazań lekarskich do usprawniania fizycznego. Do częstych przyczyn prowadzących do rehabilitacji powypadkowej należą:

 • wypadki komunikacyjne (samochodowe, rowerowe),
 • zdarzenia losowe (jak np. upadki na chodniku),
 • wypadki w pracy (złamania, urazy, kontuzje, upadki z wysokości itp.),
 • wypadki rolnicze.
rehabilitacja powypadkowa

KORZYŚCI wynikające z rozpoczęcia rehabilitacji powypadkowej jak najszybciej po zdarzeniu

rehabilitacja powypadkowa korzyści
 • przywrócenie lub zwiększenie samodzielności,
 • poprawa funkcjonowania w zakresie obowiązków dnia codziennego,
 • poprawa samopoczucia,
 • redukcja dolegliwości bólowych,
 • reedukacja chodu,
 • poprawa zakresu ruchomości stawów,
 • wzmocnienie siły i masy mięśniowej,
 • poprawa równowagi i koordynacji ruchowej.

Uległeś wypadkowi i potrzebujesz kompleksowej pomocy wykraczającej poza zakres rehabilitacji? Sprawdź, w czym jeszcze możemy Ci pomóc: