DIAGNOSTYKA stanu zdrowia

Poznaj możliwości diagnostyczne Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

Medyczne urządzenia diagnostyczne

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia wyposażone jest w 23 certyfikowane urządzenia medyczne, za pomocą których możemy dokonać wnikliwej i obiektywnej diagnostyki.

Poniższe zdjęcia przedstawiają tylko część z nich:

sprzęt do rehabilitacji

Raporty z badań diagnostycznych

Każde urządzenie medyczne umożliwia wygenerowanie raportu z przeprowadzonej diagnostyki.

Zobacz, jak wyglądają przykładowe wyniki z raportów:

wyniki badań diagnostycznych

Jakie KORZYŚCI wynikają z badań diagnostycznych wykonywanych za pomocą urządzeń medycznych?

Mierzalna diagnostyka stanu zdrowia

W dobie nowoczesnej medycyny bazującej na dowodach naukowych powstały rozwiązania, które pozwalają obiektywnie zdiagnozować stan pacjenta. Stawiamy sobie za cel, aby diagnostyka stanu zdrowia w naszym Centrum była przejrzysta, a pacjent lub jego opiekun wiedział, jaka jest jakość tej usługi i możliwe rezultaty, które powinny być mierzalne. Bardzo często sama diagnoza lekarska nie jest kompletna i tak dokładna jak ta z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu biometrycznego, ponieważ nie pokazuje stanu funkcjonalnego pacjenta i dla terapeuty prowadzącego rehabilitację może nie być do końca optymalna.

badania fizjoterapeutyczne
powtarzalne wyniki badań

Wysoka powtarzalność pomiarów

Obiektywna diagnostyka z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na wykonanie pomiaru funkcji i czynności układu narządu ruchu cechuje się bardzo wysoką powtarzalnością. Przykładowo na bazie przeglądu dostępnych badań, powtarzalność oceny z wykorzystaniem systemów dynamometrycznych waha się od 86 do 98 %, w zależności od badanego stawu i ruchu. Dla porównania wykonywanie testów manualnych, takich jak np. MMT – Manual Muscle Test cechuje się powtarzalnością na poziomie od 77 % (najlepszy wynik) aż do 51 %. W tym ostatnim przypadku, mamy jedynie 51% szansy na odtworzenie takiego wyniku przez innego diagnostę.

Przejrzysta forma prezentacji wyników

Całościowa ocena stanu zdrowia Pacjentów rozszerzona jest o specjalistyczne raporty. W Centrum Rekonstrukcji Zdrowia są one wykonywane przy użyciu technologii medycznych z zastosowaniem zrobotyzowanych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych. Pozwalają one na uzyskanie szczegółowych danych klinicznych Pacjentów, odzwierciedlających rzeczowy i obiektywny stan ich zdrowia.

raport stanu zdrowia

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia wykonuje:

  • Diagnostykę powypadkową
  • Diagnostykę pourazową i bólową
  • Diagnostykę sportowców

Masz pytania? Zadzwoń

+48600939997