Kompleksowa pomoc w powrocie do zdrowia.

Ty też możesz ulec wypadkowi

Według statystyk GUS oraz Komendy Głównej Policji w ciągu godziny 14 osób doznaje urazu w wyniku wypadków. Duży odsetek stanowią urazy o charakterze ortopedycznym oraz neurologicznym. W skali roku daje to ponad 120 000 osób potencjalnie potrzebujących wsparcia w zakresie powrotu do zdrowia oraz możliwej reintegracji społecznej.

Rehabilitacja powinna być przypisywana każdemu Pacjentowi, który po wypadku przeszedł operację lub inny rodzaj leczenia, po którym konieczna jest rekonstrukcja organizmu.

Rekonstrukcja Zdrowia to wsparcie poszkodowanych w wielu obszarach

Osoby korzystające ze wsparcia Rekonstrukcji Zdrowia mogą liczyć na pomoc bezpośrednio po zdarzeniu, już gdy znajdują się w szpitalu, jak również wiele lat po doznanym urazie. Nasi opiekunowie będą wsparciem dla poszkodowanego i jego rodziny, w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz innych potrzeb wynikających z doznanych urazów. Działania Rekonstrukcji Zdrowia mają na celu kompleksową pomoc w procesie powrotu do zdrowia poszkodowanego, tak aby mógł on skoncentrować się jedynie na powrocie do zdrowia. Organizacja i koordynowanie wszystkich działań między innymi takich jak: transport medyczny, opieka w domu, umawianie wizyt do specjalistów, diagnostyka, tłumaczenia dokumentacji, pomoc prawna, spoczywa na Rekonstrukcji Zdrowia.

Rekonstrukcja Zdrowia to kompleksowy program powrotu do zdrowia i samodzielności dla poszkodowanych w wypadkach

Koło Rekonstrukcji Zdrowia

kolo_rekonstrukcji-600x415

Głównym założeniem Rekonstrukcji Zdrowia jest kompleksowa pomoc wszystkim osobom, które wskutek nieszczęśliwego wypadku lub innych sytuacji życiowych doznały uszczerbku na zdrowiu. Proces rekonstrukcji zdrowia ma na celu poprawienie jakości życia, zarówno pod kątem zdrowia fizycznego, psychicznego jak i również aspektu socjalnego, który bardzo często ulega pogorszeniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Projekt ten jest swego rodzaju ,,narzędziem”, które w sposób przemyślany, skoordynowany i co najważniejsze kompleksowy, pozwala naszym podopiecznym na powrót do możliwie najlepszego zdrowia i samodzielności. W sytuacji gdy na skutek wypadku doszło do znacznego uszczerbku na zdrowiu, Rekonstrukcja Zdrowia koordynuje adekwatny do stanu zdrowia proces reintegracji społecznej również pod kątem zawodowym.

Wszystkie działania muszą być skoncentrowane na indywidualnych potrzebach poszkodowanego. Opracowany program Rekonstrukcji Zdrowia jest od początku zarządzany i  skoordynowany tak,  aby zapewnić mechanizm, w którym informacja, opieka, leczenie, rehabilitacja oraz dodatkowe usługi komplementarne odbywały się we właściwy sposób i terminowo.

Program Rekonstrukcja Zdrowia to elastyczny proces dostosowujący się do bieżących potrzeb osób poszkodowanych

Chcemy, aby powrót do zdrowia był maksymalnie skuteczny oraz możliwie jak najszybszy, dlatego stawiamy nacisk na to, aby sam proces usprawniania był monitorowany oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikowany adekwatnie do postępów. Niezależnie czy współpraca się rozpoczyna czy dobiega końca, podopieczny wie jakie postępy poczynił w oparciu o obiektywne i sparametryzowane dane rejestrowane przez cały proces w naszym systemie. Takie podejście sprawia, że uzyskane w ten sposób informacje będą stanowiły niepodważalny argument w procesach odszkodowawczych.

Holistyczne podejście to fundament Rekonstrukcji Zdrowia

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych podopiecznych, dlatego działania prowadzone przez Rekonstrukcję Zdrowia zawsze prowadzone są w sposób kompletny, rzetelny oraz obiektywny.

Rekonstrukcja Zdrowia zapewnia holistyczne podejście do diagnostyki i rehabilitacji wynikające z podłączenia najlepszych elementów tradycyjnych rozwiązań fizjoterapeutyczno-diagnostycznych z nowoczesną technologią maszynową