Luna EMG

Luna EMG to maszyna wykorzystująca reaktywną elektromiografię w celu treningu kory czuciowo-ruchowej. Ruch pacjenta jest aktywny oraz możliwy jeśli istnieje sygnał bioelektryczny – EMG, pochodzący z mięśni pacjenta. Umożliwia wykonywanie takich ćwiczeń jak: bierne, siłowe, dynamiczne izokinetyczne, izotoniczne oraz pozwala na wykonanie treningu dzięki wbudowanym grom rehabilitacyjnym. Doskonałe zastosowanie znajdzie u pacjentów z dużymi deficytami aparatu mięśniowego.

Dzięki ruchowi kontrolowanemu uzyskujemy lepsze torowanie nerwowo-mięśniowe oraz poprawioną propriocepcję. Urządzenie zawiera cztery standardowe końcówki dla głównych stawów i dziewięć końcówek do terapii zajęciowej. Dodatkowo dzięki zintegrowanej funkcjonalności EMG, Luna może pomóc pacjentom cierpiącym na nietrzymanie moczu poprzez zastosowanie specjalnych elektrod do dna miednicy. Poszerza to zakres usług dla pacjentów z częściowymi urazami rdzenia jak również u kobiet po porodzie oraz u osób starszych. Główne wskazania do zastosowania Luny:

 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie zakresu ruchu
 • zwiększenie koordynacji ruchowej
 • Luna swoje zastosowanie znajdzie w takich schorzeniach jak:
 • udar mózgu
 • stwardnienie rozsiane
 • dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 • zaburzenia unerwienia obwodowego
 • urazy ortopedyczne
 • dysfunkcje dna miednicy
 • rekonwalescencja pooperacyjna

BTE PRIMUS RS

BTE PRIMUS RS to nowoczesny system do oceny i treningu funkcjonalnego. Uniwersalność systemu Primus RS to m.in. ogromna różnorodność akcesoriów do specyficznych zastosowań w przypadku rehabilitacji sportowej. Daje to możliwości odwzorowania każdej czynności dla potrzeb oceny lub rehabilitacji.
Zakres zastosowania BTE PRIMUS RS:

 • możliwość pracy w trybie biernym, izotonicznym, izometrycznym oraz izokinetycznym
 • praca w otwartych i zamkniętych łańcuchach mięśniowych
 • ćwiczenia w pozycjach izolowanych lub w warunkach funkcjonalnych
 • biofeedback – bieżąca informacja o wykonywanym ruchu, motywacja do osiągnięcia wyznaczonego celu
 • precyzyjna ocena pacjenta w symulowanych warunkach czynności zawodowych, funkcjonalnych (np. prace domowe)
 • obiektywna ocena i trening

Zebris FDM-S

Wielofunkcyjna platforma do pomiaru rozkładu gęstości sił Zebris FDM-S składa się z indywidualnie kalibrowanych pojemnościowych czujników siły umożliwiających analizę rozkładu gęstości sił statycznych i dynamicznych powstających pod stopami w czasie stania i chodzenia. Umożliwia ona komputerową diagnostykę stóp oraz obciążenia w warunkach statycznych (stojąc, siedząc itd.) i dynamicznych. Platforma znajduje zastosowanie w ocenie prawidłowego wysklepienia stóp, analizie parametrów czasowych i przestrzennych chodu czy diagnozie wpływu innych czynników zewnętrznych na stabilność posturalną. Moduł statyczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże podczas swobodnego stania pacjenta oraz ocenę równowagi śledząc między innymi parametry:

 • położenia rzutu środka nacisku stóp na platformę
 • asymetrii ustawienia i obciążenia (prawa-lewa stopa, przód-tył)

Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stopy na podłoże w trakcie chodu oraz analizę poszczególnych faz chodu. Raport pokazuje również zmienność obciążenia i płynność ruchu na wykresach w odniesieniu do średniej siły i maksymalnego nacisku w funkcji czasu. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie.

MCU

Multi-Cervical Unit

Multi-Cervical Unit to najskuteczniejszy system do oceny i rehabilitacji pacjentów skarżących się na ból szyi, zaburzenia związane z urazami kręgosłupa szyjnego oraz cierpiących na choroby kręgosłupa szyjnego. Dolegliwości dotyczące tego odcinka kręgosłupa stają się coraz częściej domeną młodszych pacjentów, którzy spędzają znaczną część dnia w nieprawidłowej pozycji wymuszonej przez używanie smartfona czy tabletu. Odpowiednio wcześnie przeprowadzona prawidłowa diagnoza z użyciem MCU pozwoli zaaplikować terapię skoncentrowaną na likwidacji występujących w czasie badania deficytów zarówno ruchowych jak i siłowych.
Urządzenie MCU umożliwia fizjoterapeutom obiektywną ocenę stanu pacjenta opierającą się na badaniach zakresu ruchomości oraz siły mięśniowej, a także wzmocnienie mięśni odpowiadających za ruchomość odcinka szyjnego. Dzięki MCU można raportować szczegółowe dane kliniczne pacjenta. Pacjent dzięki informacjom zwrotnym na żywo bardziej angażuje się w proces terapii. Po każdej sesji raporty graficzne i narracyjne pokazują poprawę w zakresie ruchu i siły w czasie. Protokół oparty na dowodach zadowala pacjentów, ponieważ pacjenci uwielbiają widzieć swoje wyniki oraz raporty z postępów w terapii. Oprogramowanie z przewodnikiem ułatwia administrowanie leczeniem i generowanie niestandardowych raportów. Obiektywna dokumentacja oznacza, że decyzje kliniczne są w pełni poparte niepodważalnymi danymi.

  System Pablo

  System Pablo to narzędzie do diagnostyki w obszarze kończyny górnej, interaktywnej rehabilitacji oraz monitorowania osiągniętych postępów w terapii Pacjenta.
  Czujniki ruchu oraz akcesoria umożliwiają bezpieczne i atrakcyjne wykorzystanie Pablo do terapii Pacjentów w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia. Głównie stosowany jest do rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych natomiast wspiera również ćwiczenia w obrębie kończyn dolnych oraz tułowia czy głowy. Właściwości diagnostyczne pozwalają zbadać siłę ścisku dłoni oraz poszczególnych palców, zbadać swobodę ruchu stawów kończyny górnej. System Pablo znajduje swoje wykorzystanie w analizie parametrów czasowych i przestrzennych chodu.
  Wykorzystanie Pablo w terapii to interaktywny trening ruchowy z audiowizualnym odbiorem opartym o treningi i gry, które zostały zaprojektowane zgodnie z etapem, potrzebami i celami rehabilitacji. Parametry gier mogą być kształtowane w sposób funkcjonalny dla każdego Pacjenta.

  Pablo-1
  IMG_0767

  David Health System

  David Health System to 18 zintegrowanych ze sobą urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji podstawowych ruchów funkcjonalnych Pacjenta. Urządzenia David pozwalają na prowadzenie delikatnego ruchu stawów, jednocześnie zapewniając najwyższy możliwy efekt treningu nerwowo- mięśniowego dzięki wykorzystaniu technologii biofeedback. System obejmuje diagnostykę i fizjoterapię rożnych obszarów ciała w tym:

  • kręgosłupa
  • stawów kolanowych
  • stawów biodrowych
  • stawów ramiennych

  Na David Health System przebadano już ponad 16 000 przypadków klinicznych. Możliwości jakie dają nam te urządzenia to szczegółowe zbadanie zakresów ruchomości poszczególnych stawów oraz analiza siły mięśniowej dzięki czemu trening na maszynach jest precyzyjnie dopasowany do aktualnego stanu Pacjenta.