Lekarz

Centrum Rekonstrukcji Zdrowia dla specjalistów

Kompleksowe podejście do rehabilitacji pracowników medycznych

związane z chorobami zawodowymi i wymuszoną pozycją w pracy.

Treści „Dla specjalisty” przeznaczone są jedynie dla profesjonalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wchodząc na stronę potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią przekazu i spełniasz wskazane wymagania.
Na stronie znajdują się również opisy wyrobów medycznych stosowanych w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia przeznaczone jedynie dla profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Klikając w „Akceptuję”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią przekazu i spełniasz wymagane kwalifikacje.

4