Rekonstrukcja Zdrowia jako kompleksowy proces powrotu do zdrowia

Rekonstrukcja Zdrowia to projekt, którego zadaniem jest pomoc osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju zdarzeniach losowych, które doświadczyły uszczerbku na zdrowiu o charakterze głównie ortopedycznym. Dodatkowo pomoc w ramach działań Rekonstrukcji Zdrowia skierowana jest również do wszystkich, których stan zdrowia pogorszył się na skutek kontuzji czy chorób układu ruchu wpływających bezpośrednio oraz pośrednio na jakość i komfort życia. Fundamentem Rekonstrukcji Zdrowia od zawsze było obiektywne określenie potrzeb osoby poszkodowanej poprzez przeprowadzenie szczegółowego Audytu Zdrowia, który stanowi fundament dalszych działań naprawczych.
W ramach działań diagnostycznych składających się na kompleksowy Audyt Zdrowia poszkodowany analizowany jest pod katem:

  • Stanu zdrowia fizycznego,
  • Stanu zdrowia psychicznego,
  • Potrzeb socjalnych,
  • Oszacowania czasu potrzebnego do powrotu do zdrowia,
  • Potrzeb finansowych niezbędnych do podjęcia leczenia,
  • Określenia stopnia samodzielności,
  • Określenia rzeczywistego stopnia niepełnosprawności,
  • Oszacowania ryzyka braku powrotu do sprawności fizycznej lub psychicznej,
  • Określenia stopnia zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Rekonstrukcja Zdrowia jako proces ma za zadanie zapewnienie opieki w pełnym spektrum działań pozytywnie wpływających na proces leczenia, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej.

Zespół Rekonstrukcja

Ważnym aspektem, który należy podkreślić jest proces obsługi poszkodowanego, dzięki któremu osoba zgłaszająca się do Rekonstrukcji Zdrowia, jest w stanie uzyskać wsparcie adekwatne do swoich aktualnych potrzeb. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest dobór odpowiedniego zespołu biorącego udział w projekcie. Pozwala to w sposób szybki i maksymalnie skoordynowany stworzyć plan działania, który umożliwi skoncentrowanie się na potrzebach poszkodowanego,  wpływających na jakość i warunki jego życia po wypadku.

Sednem tego działania jest zrozumienie potrzeb poszkodowanego i tego jak mu pomóc. Wykorzystujemy całą naszą wiedzą dla uzyskania skutecznych rezultatów terapii.

Nasz proces rekonstrukcji zdrowia zapewnia poszkodowanym bezpieczeństwo i wsparcie.

Takie działanie jest możliwe dzięki ścisłemu powiązaniu wysoce wyspecjalizowanych lekarzy, terapeutów oraz opiekunów, co zapewnia interdyscyplinarną, w pełni profesjonalną, zorientowaną na świadczenie usług, kompleksową pielęgnację i opiekę.

Dla każdego poszkodowanego opracowujemy optymalny, zorientowany na cel, szeroki plan powrotu do samodzielności i mobilności oraz uczestnictwo w życiu zawodowym.