Cennik Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

ważny od 06.10.2022

DIAGNOSTYKA Z WYKORZYSTANIEM MASZYN MEDYCZNYCHcena / czas

Badanie z wykorzystaniem Systemu Luna EMG300zł / 60min
luna_reka

Badanie fizjoterapeutyczne polegające na obiektywnej diagnostyce pacjenta za pomocą urządzenia medycznego  Luna EMG, której celem jest zdiagnozowanie pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii. W ramach 60-minutowej wizyty specjalista bada pacjenta, a następnie generuje raport z przeprowadzonego badania. Na zakończenie badania specjalista przygotowuje opis do wygenerowanego raportu w celu przedstawienia Pacjentowi danych o jego stanie zdrowia oraz wnioskach wynikających z badania.

Wskazaniami do badania z wykorzystaniem system Luna EMG są między innymi:
 • dysfunkcje dna miednicy
 • urazy ortopedyczne
 • urazy neurologiczne (dystrofie mięśniowe, udar mózgu, SM)
 • zaburzenia czucia
 • stany pooperacyjny
Badanie z wykorzystaniem David Health System250zł / 60min
Badanie z wykorzystaniem Systemu BTE Primus RS250zł / 60min
Badanie z wykorzystaniem Systemu BTE MCU (Multi-Cervical Unit)250zł / 60min
Badanie z wykorzystaniem Systemu Zebris250zł / 60min
Badanie z wykorzystaniem Systemu Pablo250zł / 60min

TERAPIA FIZJOTERAPEUTYCZNA Z WYKORZYSTANIEM MASZYN MEDYCZNYCH

Terapia z wykorzystaniem Systemu Luna EMG140 zł / 60min
Terapia z wykorzystaniem David Health System180zł / 60min
Terapia z wykorzystaniem Systemu BTE Primus RS140zł / 60min
Terapia z wykorzystaniem Systemu BTE MCU (Multi-Cervical Unit)140zł / 60min
Terapia z wykorzystaniem Systemu Zebris140zł / 60min
Terapia z wykorzystaniem Systemu Pablo120zł / 60min
Pierwsza sesja z wykorzystaniem Egzoszkieletu (konsultacja kwalifikacyjna)300zł / 120min
Terapia z wykorzystaniem Egzoszkieletu250zł / 60min

TERAPIA MBST

Terapia MBST: 5-godzinowa2 950,00 zł / 5x60min

Terapia polegająca na stymulacji biomechanicznych procesów naprawczych w obszarze kości, chrząstek i tkanek miękkich. Terapia z wykorzystaniem MBST jest wdrażana na podstawie zalecenia lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Usługa obejmuje terapię wybranej okolicy ciała przez czas 5 godzin (5 terapii to 60min).

Wskazania do terapii:
 • przewlekłe rany
 • oparzenia
 • stany pooperacyjne
 • artroza
 • kontuzje, urazy
 • osteoporoza
 • zaburzenia metabolizmu kostnego
 • złamania kości
 • profilaktyka stawów i więzadeł
Przeciwwskazania do terapii:
 • osoby chorujące na białaczkę
 • osoby chorujące na chłoniaka
 • implanty w miejscu zabiegu (rozrusznik serca, pompa insulinowa)
 • zakażenie bakteryjne
 • osoby z chorobami reumatycznymi w fazie ostrej
 • nowotwór zlokalizowany w miejscu zabiegu.
Terapia MBST: 7-godzinowa3 950,00 zł / 7x60min

Terapia polegająca na stymulacji biomechanicznych procesów naprawczych w obszarze kości, chrząstek i tkanek miękkich. Terapia z wykorzystaniem MBST jest wdrażana na podstawie zalecenia lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Usługa obejmuje terapię wybranej okolicy ciała przez czas 7 godzin (7 terapii to 60min).

Wskazania do terapii:
 • przewlekłe rany
 • oparzenia
 • stany pooperacyjne
 • artroza
 • kontuzje, urazy
 • osteoporoza
 • zaburzenia metabolizmu kostnego
 • złamania kości
 • profilaktyka stawów i więzadeł
Przeciwwskazania do terapii:
 • osoby chorujące na białaczkę
 • osoby chorujące na chłoniaka
 • implanty w miejscu zabiegu (rozrusznik serca, pompa insulinowa)
 • zakażenie bakteryjne
 • osoby z chorobami reumatycznymi w fazie ostrej
 • nowotwór zlokalizowany w miejscu zabiegu.
Terapia MBST: 9-godzinowa4 950,00 zł / 9x60min

Terapia polegająca na stymulacji biomechanicznych procesów naprawczych w obszarze kości, chrząstek i tkanek miękkich. Terapia z wykorzystaniem MBST jest wdrażana na podstawie zalecenia lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Usługa obejmuje terapię wybranej okolicy ciała przez czas 9 godzin (9 terapii to 60min).

Wskazania do terapii:
 • przewlekłe rany
 • oparzenia
 • stany pooperacyjne
 • artroza
 • kontuzje, urazy
 • osteoporoza
 • zaburzenia metabolizmu kostnego
 • złamania kości
 • profilaktyka stawów i więzadeł
Przeciwwskazania do terapii:
 • osoby chorujące na białaczkę
 • osoby chorujące na chłoniaka
 • implanty w miejscu zabiegu (rozrusznik serca, pompa insulinowa)
 • zakażenie bakteryjne
 • osoby z chorobami reumatycznymi w fazie ostrej
 • nowotwór zlokalizowany w miejscu zabiegu.

FIZJOTERAPIA KLASYCZNA

Indywidualna terapia ortopedyczno - neurologiczna150zł / 60min

Zindywidualizowana terapia fizjoterapeutyczna dopasowana do potrzeb pacjenta. W ramach terapii fizjoterapeuta dobiera narzędzia i metody pracy odpowiednie do aktualnego stanu zdrowia i potrzeb pacjenta. Zabieg skierowany jest do osób borykających się z problemami z obszaru ortopedii, neurologii. Czas trwania terapii to 60 min lub do uzyskania żądanego efektu.

Wskazania do terapii:
 • kontuzje sportowe
 • uraz ścięgien, więzadeł
 • urazy mięśniowe
 • stan po złamaniach
 • stan po zwichnięciach, skręceniach stawów
 • urazy o charakterze neurologicznym
 • dyskopatie
 • wady postawy
 • stany przed i pooperacyjne
 • zaburzenia czucia
 • nerwobóle
Zajęcia grupowe (grupa 3-5 osób)60zł / 60min
Terapeutyczny trening medyczny120zł / 60min
Terapia osteopatyczna220zł / 60min

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Konsultacja ortopedyczna200zł / 30min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii, której celem jest diagnostyka układu mięśniowo – szkieletowego.  W ramach 30-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi taka potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić  zwolnienie lekarskie.

Wskazaniami do konsultacji ortopedycznej są między innymi:
 • chorobę zwyrodnieniową stawów
 • kwalifikacja do wstawienia protezy stawu
 • złamania kości
 • zwichnięcia stawów
 • skręcenia stawów
 • płaskostopie
 • skrzywienie kręgosłupa
 • stany powypadkowe
Konsultacja ortopedyczna + opinia z zakresu ortopedii250zł / 60min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii, której celem jest diagnostyka układu mięśniowo – szkieletowego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji ortopedycznej pozwala na bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami.  W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić  zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji ortopedycznej są między innymi:

 • chorobę zwyrodnieniową stawów
 • kwalifikacja do wstawienia protezy stawu
 • złamania kości
 • zwichnięcia stawów
 • skręcenia stawów
 • płaskostopie
 • skrzywienie kręgosłupa
 • stany powypadkowe
Konsultacja neurologiczna200zł / 60min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego.  W ramach 30-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskie.

Wskazaniami do konsultacji neurologicznej są między innymi:
 • zaburzenia układu nerwowego
 • choroby układu nerwowego
 • wystąpienie drgawek
 • problemy z pamięcią
 • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
 • drętwienie, mrowienie i niedowłady ciała
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
 • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
 • utrata przytomności
 • stany powypadkowe
Konsultacja neurologiczna + opinia z zakresu neurologii300zł / 60min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu neurologii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji neurologicznej pozwala na bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami.  W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista  przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić  zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji neurologicznej są między innymi:
 • zaburzenia układu nerwowego
 • choroby układu nerwowego
 • wystąpienie drgawek
 • problemy z pamięcią
 • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
 • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
 • utrata przytomności
 • stany powypadkowe
Konsultacja neurochirurgiczna180zł / 60min

Konsultacja z lekarzem specjalistą, z zakresu neurochirurgii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego pod kątem leczenia chirurgicznego.  W ramach 30-minutowej konsultacji specjalista w przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić zwolnienie lekarskie.

Wskazaniami do konsultacji neurochirurgicznej są między innymi:
 • urazy układu nerwowego wymagające ingerencji chirurgicznej
 • choroby układu nerwowego
 • wystąpienie drgawek
 • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
 • drętwienie, mrowienie i niedowłady ciała
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
 • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
 • utrata przytomności
 • stany powypadkowe
Konsultacja neurochirurgiczna + opinia z zakresu neurochirurgii250zł / 60min

Konsultacja z lekarzem specjalistą z zakresu neurochirurgii, której celem jest diagnostyka układu nerwowego pod kątem leczenia chirurgicznego. Wydłużony czas wizyty względem standardowej konsultacji neurochirurgicznej pozwala na bardziej szczegółową zapoznać się ze stanem zdrowia Pacjenta oraz jego potrzebami.  W ramach 60-minutowej konsultacji specjalista  przeprowadza badanie, wywiad, stawia rozpoznanie. Dodatkowo jeśli zachodzi potrzeba specjalista może wystawić skierowanie na dodatkowe badania, receptę, zalecenia odnośnie dalszego leczenia, wystawić  zwolnienie lekarskiego. W ramach pogłębionej konsultacji lekarz przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji neurochirurgicznej są między innymi:
 • urazy układu nerwowego wymagające ingerencji chirurgicznej
 • choroby układu nerwowego
 • wystąpienie drgawek
 • zaburzenia wzroku o nieznanej przyczynie
 • drętwienie, mrowienie i niedowłady ciała
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • dyskopatia szyjna, piersiowa, lędźwiowa
 • zaburzenia równowagi (zwiększone ryzyko upadku)
 • utrata przytomności
 • stany powypadkowe
Pierwsza konsultacja psychologiczna220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu psychologii, której celem jest ocena zdrowia psychicznego pod kątem kątem przyszłego procesu leczenia psychologicznego. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja psychologiczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia psychologicznego/psychiatrycznego.

Wskazaniami do konsultacji psychologicznej są między innymi:
 • zaburzenia lękowe
 • problemy ze snem
 • problemy interpersonalne
 • trauma pourazowa
 • problemy wychowawcze i rozwojowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • stan powypadkowy
Konsultacja psychologiczna + opinia z zakresu psychologii220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu psychologii, której celem jest ocena zdrowia psychicznego pod kątem kątem przyszłego procesu leczenia psychologicznego. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja psychologiczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia psychologicznego/psychiatrycznego. W ramach pogłębionej konsultacji specjalista przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji psychologicznej są między innymi:
 • zaburzenia lękowe
 • problemy ze snem
 • problemy interpersonalne
 • trauma pourazowa
 • problemy wychowawcze i rozwojowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • stan powypadkowy
Pierwsza konsultacja neurologopedyczna220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu neurologopedii, której celem jest ocena zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja neurologopedyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia neurologopedycznego/logopedycznego.

Wskazaniami do konsultacji neurologopedycznej są między innymi:
 • zaburzenia odruchu ssania
 • zaburzenia odruchu połykania
 • opóźniona mowa
 • wady wymowy
 • ślinienie się
 • oddychanie przez usta
 • problemy z żuciem pokarmu
 • stany powypadkowe
Konsultacja neurologopedyczna + opinia z zakresu neurologopedii220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu neurologopedii, której celem jest ocena zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja neurologopedyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia neurologopedycznego/logopedycznego. W ramach pogłębionej konsultacji specjalista przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji neurologopedycznej są między innymi:
 • zaburzenia odruchu ssania
 • zaburzenia odruchu połykania
 • opóźniona mowa
 • wady wymowy
 • ślinienie się
 • oddychanie przez usta
 • problemy z żuciem pokarmu
 • stany powypadkowe
Pierwsza konsultacja logopedyczna220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu logopedii, której celem jest ocena zaburzeń mowy. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja logopedyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia logopedycznego/neurologopedycznego.

Wskazaniami do konsultacji logopedycznej są między innymi:
 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • stan powypadkowy
Konsultacja logopedyczna + opinia z zakresu logopedii220zł / 60min

 Konsultacja ze specjalistą z zakresu logopedii, której celem jest ocena zaburzeń mowy. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja logopedyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia logopedycznego/neurologopedycznego. W ramach pogłębionej konsultacji specjalista przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji logopedycznej są między innymi:
 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • stan powypadkowy
Pierwsza konsultacja psychodietetyczna220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu psychodietetyki, której celem jest ocena zaburzeń odżywiania o podłożu psychologicznym. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja psychodietetyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia psychodietetycznego/dietetycznego.

Wskazaniami do konsultacji psychodietetycznej są między innymi:
 • anoreksja
 • bulimia
 • kompulsywne objadania się
 • zespół jedzenia nocnego
 • tendencje do zachowań ortorektycznych i bigorektycznych
 • otyłości
 • cukrzyca
 • insulinooporność
 • celiakia
 • chorób wymagających diet eliminacyjnych
 • zaburzeń endokrynologicznych
 • nowotwory
 • choroby nerek
 • choroby autoimmunologiczne
Konsultacja psychodietetyczna + opinia z zakresu psychodietetyki220zł / 60min

Konsultacja ze specjalistą z zakresu psychodietetyki, której celem jest ocena zaburzeń odżywiania o podłożu psychologicznym. W ramach konsultacji specjalista przeprowadza badania oraz  wywiad. Konsultacja psychodietetyczna jest usługa jednorazową, ale do wystawienia rozpoznania bardzo często wymagane jest więcej niż jedno spotkanie ze specjalistą (3-5 wizyt).  Konsultacja może być wstępem do dalszego leczenia psychodietetycznego/dietetycznego. W ramach pogłębionej konsultacji specjalista przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji psychodietetycznej są między innymi:
 • anoreksja
 • bulimia
 • kompulsywne objadania się
 • zespół jedzenia nocnego
 • tendencje do zachowań ortorektycznych i bigorektycznych
 • otyłości
 • cukrzyca
 • insulinooporność
 • celiakia
 • chorób wymagających diet eliminacyjnych
 • zaburzeń endokrynologicznych
 • nowotwory
 • choroby nerek
 • choroby autoimmunologiczne
Konsultacja specjalista fizjoterapii dr. Henryk Racheniuk250zł / 60min
Konsultacja fizjoterapeutyczna200zł / 60min

Konsultacja z zakresu fizjoterapii, której celem jest zaplanowanie procesu usprawniania fizjoterapeutycznego na podstawie badania oraz wywiadu z Pacjentem . W ramach konsultacji fizjoterapeuta przeprowadza badania oraz  wywiad.  Podczas konsultacji fizjoterapeuta określa: rodzaj schorzenia, stadium zaawansowania, możliwości rehabilitacji dla danego schorzenia, ilość sesji terapeutycznych i ich częstotliwość. Konsultacja jest usługą jest usługa jednorazową, poprzedzającą procesu leczenia fizjoterapeutycznego. 

Wskazaniami do konsultacji fizjoterapeutycznej są między innymi:
 • stany powypadkowe
 • choroby/urazy układu mięśniowo - szkieletowego
 • choroby/urazy układu nerwowego
 • choroby o charakterze kardiologicznym
 • urazy/kontuzje sportowe
Konsultacja fizjoterapeutyczna + opinia z zakresu fizjoterapii200zł / 60min

Konsultacja z zakresu fizjoterapii, której celem jest zaplanowanie procesu usprawniania fizjoterapeutycznego na podstawie badania oraz wywiadu z Pacjentem . W ramach konsultacji fizjoterapeuta przeprowadza badania oraz  wywiad.  Podczas konsultacji fizjoterapeuta określa: rodzaj schorzenia, stadium zaawansowania, możliwości rehabilitacji dla danego schorzenia, ilość sesji terapeutycznych i ich częstotliwość. Konsultacja jest usługą jest usługa jednorazową, poprzedzającą procesu leczenia fizjoterapeutycznego.   W ramach pogłębionej konsultacji specjalista przygotowuje opinię (osobny dokument) z konsultacji opisującą aktualny stan zdrowia, wnioski z badania, zalecenia co do dalszego leczenia.

Wskazaniami do konsultacji fizjoterapeutycznej są między innymi:
 • stany powypadkowe
 • choroby/urazy układu mięśniowo - szkieletowego
 • choroby/urazy układu nerwowego
 • choroby o charakterze kardiologicznym
 • urazy/kontuzje sportowe
Konsultacja fizjoterapeutyczna + ocena postępów leczenia fizjoterapeutycznego300zł / 120min

Konsultacja fizjoterapeutyczna, której celem jest analiza procesu usprawniania oraz ocena postępów leczenia fizjoterapeutycznego. W ramach oceny przeprowadzone zostanie badanie oraz wywiad. Następnie informacje pozyskane w trakcie leczenia fizjoterapeutyczego (protokoły z urządeń medycznych oraz informacje z konsultacji i badań specjalistycznych) zostają zestawione przez fizjotereeutę z wynikami badnai. Na podstawie konsultacji tworzone są wnioski oraz rekomendacje co dalszego procesu usprawniania fizjoterpeutycznego. Po konsultacji powstaje dokument podsumowujący proces leczenia fizjoterapeutycznego (wnioski, rekomendacje). Usługa skierowana do klientów Centrum Rekonstrukcji Zdrowia.

Wskazaniami do konsultacji fizjoterapeutycznej + oceny postępów leczenia fizjoterapeutycznego są między innymi:
 • zakończone lecznie fizjoteraputyczne w ramach Centrum Rekonstrukcji Zdrowia
 • kontynuacja leczenia fizjoterapeutycznego w Centrum Rekonstrukcji Zdrowia
 • udokumentowanie procesu leczenia fizjotereutycznego
 • oszacowanie przyszłych kosztów leczenia fizjoterapeutycznego
Konsultacja fizjoterapeutyczna + plan samodzielnej rehabilitacji domowej300zł / 120min

Konsultacja fizjoterapeutyczna po zakończonym leczeniu, której celem jest przygotowanie planu samodzielnej rehabilitacji, którą pacjent będzie mógł realizować w warunkach domowych. Konsultacja opiera się na badaniu, wywiadzie, przygotowaniu indywidualnego planu samodzielnej rehabilitacji  oraz instruktażu poprawnego wykonywania zadanych ćwiczeń.  Usługa skierowana do pacjentów Centrum Rekonstrukcji Zdrowia.

Wskazaniami do konsultacji fizjoterapeutycznej + plan samodzielnej rehabilitacji domowej są między innymi:
 • zakończone lecznie fizjoteraputyczne w ramach Centrum Rekonstrukcji Zdrowia
 • konieczność kontynuacji leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych
 • uzupełnienie leczenia ambulatoryjnego o samodzielną rehabilitację w warunkach domowych

TERAPIA

Terapia psychologiczna150zł / 60min
Terapia neurologopedyczna150zł / 60min
Terapia logopedyczna150zł / 60min
Terapia psychodietetyczna150zł / 60min

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE

Pakiet diagnostyczny: kończyna dolna1 750,00zł / 420min(7h)
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy
 • udo
 • staw kolanowy
 • goleń
 • stopa (stęp, śródstopie, palce stopy)

Zakres diagnostyki maszynowej:

 • Badanie kończyn dolnych z wykorzystaniem systemu DHS (David Health System)
 • Badanie kończyn dolnych z wykorzystaniem systemu Zebris
 • Badanie kończyny dolnej z wykorzystaniem fotela izokinetycznego

Zakres konsultacji specjalistycznych:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna (120 min)
 • Konsultacja ortopedyczna (60 min)
 • Konsultacja neurologiczna (60 min)
 • Czas badania: 7 godzin
Pakiet diagnostyczny: kończyna górna1 750,00zł / 420min(7h)
 • obręcz kończyny górnej (obojczyk, łopatka)
 • staw ramienny
 • ramię
 • staw łokciowy
 • przedramię
 • ręka (nadgarstek, śródręcze, palce ręki)

Zakres diagnostyki maszynowej:

 • Badanie kończyn górnych z wykorzystaniem systemu DHS (David Health System)
 • Badanie kończyny dolnej z wykorzystaniem fotela izokinetycznego
 • Badanie kończyny górnej z wykorzystaniem systemu Pablo

Zakres konsultacji specjalistycznych:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna (120 min)
 • Konsultacja ortopedyczna (60 min)
 • Konsultacja neurologiczna (60 min)
 • Czas badania 7 godzin
Pakiet diagnostyczny: tułów1 500,00zł / 360min(6h)
 • klatka piersiowa
 • brzuch
 • miednica
 • grzbiet

Zakres diagnostyki maszynowej:

 • Badanie kończyn górnych z wykorzystaniem systemu DHS (David Health System)
 • Badanie kończyny dolnej z wykorzystaniem fotela izokinetycznego

Zakres konsultacji specjalistycznych:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna (120 min)
 • Konsultacja ortopedyczna (60 min)
 • Konsultacja neurologiczna (60 min)
 • Czas badania: 6 godzin
Pakiet diagnostyczny: odc szyjny kręgosłupa1 450,00zł / 360min(6h)

Zakres diagnostyki maszynowej:

 • Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem systemu DHS (David Health System)
 • Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem systemu BTE MCU (Multi-Cervical Unit)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zakres konsultacji specjalistycznych:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna (120 min)
 • Konsultacja ortopedyczna (60 min)
 • Konsultacja neurologiczna (60 min)
 • Czas badania: 6 godzin
Pakiet diagnostyka funkcjonalna1 700,00zł / 420min(4h)
 • analiza chodu
 • analiza chwytu
 • badanie czynności funkcjonalnych (do 5 czynności - przystawek)
 • Badanie z wykorzystaniem systemu BTE Primus RS
 • Badane z wykorzystaniem systemu Zebris
 • Badanie z wykorzystaniem systemu Pablo

Zakres diagnostyki maszynowej:

Zakres konsultacji specjalistycznych:

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna (120 min)
 • Konsultacja ortopedyczna (60 min)
 • Konsultacja neurologiczna (60 min)
  • Czas badania: 7 godzin