Pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie

Reintegracja

Usługa, którą proponujemy, jest skierowana do osób, które na skutek wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą pracować w swoim zawodzie, a są zainteresowane zmianą swojego statusu oraz zależy im na powrocie do aktywności zawodowej.  Dobierzemy takiej osobie doradcę zawodowego, który dokona analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności kandydata, zainteresowań, jak i przygotuje indywidualny plan powrotu do pracy, w tym optymalnej ścieżki szkoleń.