Rehabilitacja oparta na kompleksowej diagnostyce.

Rehabilitacja to kompleksowe działania przywracające osobom po wypadkach możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy. To bardzo ważny etap powrotu do sprawności. Często im wcześniej rozpoczniemy proces rehabilitacji, tym większa jest szansa powrotu do zdrowia. Niestety w obecnych realiach bardzo rzadko istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji oraz wybór właściwej placówki wspiera odpowiednią rekonstrukcję zdrowia.

Rehabilitacja nie może mieć miejsca tylko w gabinetach rehabilitacyjnych. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i rozwiązań oraz nauczeniu się samodzielnego wykonywania ćwiczeń Pacjent jest w stanie wykonywać dużą część pracy samodzielnie, w domu.

NASZE MOŻLIWOŚCI

 • Rehabilitacja po wypadkach
 • Rehabilitacja przedoperacyjna
 • Rehabilitacja pooperacyjna
 • Leczenie zachowawcze
Centrum Rekonstrukcji Zdrowia

NASZE MOCNE STRONY

 • Zindywidualizowany plan leczenia fizjoterapeutycznego
 • Koordynacja leczenia specjalistycznego,
 • Dobór form i metod rehabilitacji
 • Dostęp do wielu rozwiązań z zakresu rehabilitacji
 • Zastosowanie różnorodnych narzędzi i metod wspomagających rehabilitację,
 • Transport Pacjenta do placówki medycznej

KORZYŚCI

 • Rozpoczęcie rehabilitacji niezwłocznie po wskazaniu lekarskim,
 • Dostęp do różnorodnych rozwiązań z zakresu rehabilitacji,
 • Stały monitoring postępów,
 • Działanie bezpośrednio w miejscu występowania problemu.