Diagnostyka stanu zdrowia zebrana w jednym dokumencie

Audyt Zdrowia

Kompleksowa usługa mająca na celu utworzenie spersonalizowanego dokumentu bazującego na szczegółowym audycie stanu zdrowia Pacjenta.

Chcąc poznać rzeczowy i obiektywny stan naszego zdrowia musimy posiadać wiedzę jakim badaniom musimy się poddać oraz do jakiego specjalisty musimy się udać, żeby poznać kompleksowo stan zdrowia, ale nie zawsze wiemy jak się za to zabrać. Audyt Zdrowia jest czymś więcej niż pakiet badań, ale również stanowi pomoc w oszacowaniu konkretnych potrzeb adekwatnych do tego co chcemy zbadać i do czego nam przedmiotowe badania są potrzebne. Stworzymy dla Ciebie Twój indywidualny Audyt Zdrowia, którego zadaniem będzie obiektywne zdiagnozowanie zdrowia, zarówno pod kątem fizycznym, psychicznym jak również socjalnym.

JAK ROZUMIEMY AUDYT ZDROWIA

  • Wywiad i konsultacja przygotowawcza, która wyjaśnia strategię i założenia programu Rekonstrukcji Zdrowia, a jednocześnie stanowi podstawę do planowania, prowadzenia i oceny poszczególnych etapów usprawniania Pacjenta.
  • Przygotowanie dokumentu łączącego wiedzę i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin medycznych pozwalającego na przemyślane podejście do planowania działań fizjoterapeutycznych dla konkretnego Pacjenta.
  • Pełen zestaw informacji o stanie zdrowia łącznie z opiniami lekarzy i wynikami badań oraz programem powrotu do zdrowia zawarty w jednym dokumencie.
  • Wybór najlepszych rozwiązań z szerokiego zakresu usług Rekonstrukcji Zdrowia w oparciu o ocenę indywidualnych potrzeb Pacjenta.
  • Opracowanie programu działań naprawczych pozwalających na realizację rekonstrukcji zdrowia Pacjenta. Program jest stale monitorowany uwzględniając poprawę stanu zdrowia, proces odszkodowawczy, powrót na rynek pracy i wiele innych.