Wielowymiarowa diagnostyka stanu zdrowia zebrana w jednym dokumencie

Audyt Zdrowia

Kompleksowa usługa mająca na celu utworzenie spersonalizowanego dokumentu bazującego na szczegółowym audycie stanu zdrowia Pacjenta. Chcąc poznać rzeczowy i obiektywny stan naszego zdrowia musimy posiadać wiedzę jakim badaniom musimy się poddać oraz do jakiego specjalisty musimy się udać, żeby poznać kompleksowo stan zdrowia, ale nie zawsze wiemy jak się za to zabrać. Audyt Zdrowia jest czymś więcej niż pakiet badań, ale również stanowi pomoc w oszacowaniu konkretnych potrzeb adekwatnych do tego co chcemy zbadać i do czego nam przedmiotowe badania są potrzebne. Stworzymy dla Ciebie Twój indywidualny Audyt Zdrowia, którego zadaniem będzie obiektywne zdiagnozowanie zdrowia, zarówno pod kątem fizycznym, psychicznym jak również socjalnym.

JAK ROZUMIEMY AUDYT ZDROWIA

  • Określenie potrzeb osoby poszkodowanej w wypadku,
  • Organizacja całej logistyki związanej z badaniami oraz konsultacjami ze specjalistami,
  • Jeden dokument zawierający pełen zestaw informacji o stanie zdrowia łącznie z opiniami lekarzy i wynikami badań oraz programem powrotu do zdrowia,
  • Pomoc w realizacji założeń wynikających z wykonanego Audytu Zdrowia – jeśli będziesz potrzebować zabiegu operacyjnego, leczenia, rehabilitacji czy trenera personalnego, zorganizujemy to dla Ciebie,
  • W terminie uwarunkowanym indywidualną potrzebą osoby poszkodowanej realizujemy wszystkie możliwe badania w ramach pilnej diagnostyki.